Koulumme

Metsokankaan monitoimitalo on osa asuinalueensa lähipalvelukeskusta. Täällä tuotetaan laadukkaita päivähoito-, esiopetus- ja perusopetuspalveluja sekä tuetaan vapaata ja ohjattua kansalaistoimintaa tarjoamalla tiloja alueen asukkaiden käyttöön.

Palvelujen tuotantoa ohjaavia periaatteita ovat lasten kasvua ja kehitystä tukevan ehyen jatkumon muodostuminen varhaiskasvatuksesta peruskoulun päättövaiheeseen, henkilökunnan yhteistoiminnallinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä perhekeskeisyys.

Metsokankaan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2008 uudella asuinalueella. Koulumme on yhtenäisperuskoulu sisältäen luokat 1-9.

Lukuvuonna 2023-24 koulussamme opiskelee noin 1200 oppilasta, joista 750 opiskelee alakoulussa ja 450 yläkoulussa. Päätoimisia opettajia koulullamme on lähes sata ja koulunkäynninohjaajia noin 30. Metsokankaalla opiskellaan neljässä eri yksikössä: 

  • Pääkoulussa eli Isometsossa opiskelee sekä ala- että yläkoululaisia. Isometsossa sijaitsevat myös oppilashuollon ja hallinnon tilat. 
  • Pikkumetsossa ja Korpimetossa opiskelee alakoulun luokkia luokkia. 
  • Ukkometso on yläkoululaisten rakennus. 

Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme toimii kuusi alueellista vaativan erityisen tuen ryhmää, joiden oppilaat ovat luokilta 0-9. Yleisopetuksen luokat ja erityisryhmät tekevät yhteistyötä monin eri tavoin koulun arkipäivässä oppiaineiden, projektien ja yhteisten toimintojen puitteissa.