Oppilaskunta

Metsokankaan koululla toimii osallisuus ja kestävä kehitys -tiimi, jonka tehtävänä on kehittää oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. Tiimin yhteydessä toimii tukioppilaat ja oppilaskunta, joihin oppilaat ovat voineet hakea.

Osallisuus ja kestävä kehitys -tiimin tavoitteena on kehittää oppilaiden hyvinvointia oululaisen hyvinvointipolun mallin mukaisesti. Lisäksi erilaiset kestävän kehityksen ja kouluviihtyvyyttä lisäävien tempausten järjestäminen kuuluu tiimin tehtäviin. Lisäksi tiimi tekee yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa sekä osallistaa oppilaita osallistumaan alueelliseen osallisuusryhmään sekä lasten ja nuorten kaupunkikokouksiin.