Järjestyssäännöt

Metsokankaan koulun järjestyssäännöt (12/2023)

Koulun alueella ja tiloissa on nauhoittava videovalvonta.
 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

 • on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu (POL 29 §)
 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan.

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


3.1 Hyvän käytöksen tunnusmerkit

 • Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä (POL 35§).
 • Oppilaan tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti, epäasiallinen kielenkäyttö on kielletty.
 • Oppilaan tulee noudattaa koulun henkilökunnan antamia ohjeita ja hyviä ruokailutapoja.
 • Oppilas ei tuo kouluun karkkia tai energiajuomia.
 • Oppilaan tulee edistää työrauhan säilymistä koulussa.
 • Oppilaan tulee pitää huolta omista ja koulun tavaroista. Toisen omaa ei saa ottaa luvatta.
 • Oppilaan tulee olla asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
 • Oppilaan tulee merkitä lähteet koulutöihin näkyviin. Koulutöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta.
 • Ulkovaatteita ei pidetä oppitunnilla.
 • Oppilaan ja henkilöstön kuvaaminen ja/tai kuvien jakaminen luvatta sosiaalisessa mediassa tai internetissä on kielletty
 • Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa.


3.2 Oleskelu ja liikkuminen


Koulupäivä ja välitunnit:

 • Voimakkaiden tuoksujen käyttö koulussa on kielletty.
 • Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa.
 • Koulualueella skeitatessa, scootatessa, luistellessa ja pyöräillessä on käytettävä kypärää.
 • Musiikkia ja muuta mediasisältöä saa kuunnella välitunnilla vain kuulokkeilla muita häiritsemättä.
 • Pyörät ja mopot parkkeerataan niille osoitettuun paikkaan.
 • Käyttäydy turvallisesti siirtymätilanteissa koulupäivän sisällä


Koulumatkat:

 • Liikennesääntöjä tulee noudattaa ja toiset liikkujat tulee ottaa huomioon liikenteessä.
 • Taksia tai muuta koulukyytiä odotetaan niille varatussa paikassa.


3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Sotkeminen, roskaaminen ja rikkominen koulun sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.
 • Jokainen on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.


3.4 Turvallisuus

 • Kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä esineitä.
 • Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta (POL 29 § 2)
 • Jokainen ylläpitää omalla käyttäytymisellään yhteistä turvallisuutta.
 • Koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut tai koulupäivän aikana tarvittavat isommat välineet (esim. sukset) on jätettävä niille osoitetuille paikoille.


3.5 Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Mobiililaitteiden ja kuulokkeiden käyttö ilman lupaa oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.
 • Ruokalassa ei käytetä mobiililaitteita


3.6 Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet, huumausaineet, tupakkatuotteet ja nuuska ovat kiellettyjä (POL 29 §).
 • Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita kuten teräaseita, ampuma-aseita ja voimakkaita laserosoittimia (POL 29 §).


4. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • luokasta poistaminen
 • opetuksen epääminen loppupäivän tai mahdollisesti myös seuraavan työpäivän ajaksi
 • kirjallinen varoitus

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta. Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.