Järjestyssäännöt

Metsokankaan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Oleskelu ja liikkuminen

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttäminen

Järjestyssääntöjen rikkominen