Valinnaisaineet

Valinnai­sai­ne­va­linnat

Valinnaisaineiden valinnoilla oppilaalla on mahdollisuus painottaa opintojaan omia kiinnostuksiaan ja kykyjään vastaaviin asioihin. Valinnaisaineet tuovat oppilaan koulunkäyntiin onnistumisen kokemuksia ja yleensä myös opintomenestystä.

Oulun kaupungin sivulla Valinnat eri luokilla kerrotaan yleisesti valinnoista, joita oppilaat peruskoulun aikana tekevät. Valinnaisia aineita valitaan 5.-6. -luokille ja 7.-8. -luokille. Vapaaehtoisesti opiskeltavista kielistä kerrotaan tarkemmin kielet-sivulla. 

5. ja 6.- luokkalaisten valinnaisaineiden tarjotin ja valintakäytänteet ovat viime vuosina pysyneet Metsokankaan koulussa samanlaisina. Valittaviin aineisiin ja ohjeisiin voi tutustua täällä. Ryhmien muodostuminen riippuu oppilaiden valinnoista. 

7.-luokkalaiset valitsevat valinnaisaineet 8.-9 -luokalle, ryhmien muodostuminen riippuu oppilaiden valinnoista. Tarkemmin Metsokankaalla valittavissa olevista valinnaisaineista kerrotaan koulun valinnaisaineoppaassa.