Peruskoulussa opiskeltavat kielet  

Metsokankaan koululla opiskellaan useita eri kieliä.

A1-kieli on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa lukuvuodesta 2019-20 alkaen jo 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Syksyllä 2019 koulun aloittaneet ekaluokkalaiset valitsevat A1-kielen loppusyksystä 2019 ja kielen opiskelu alkaa kevätlukukaudella. Metsokankaan koulussa valittavat kielet ovat englanti, espanja tai saksa.

Syksyllä 2020 koulun aloittavat ekaluokkalaiset valitsevat ensimmäisen vieraan kielen jo eskari-vuotensa keväällä ja vieraan kielen opiskelu alkaa heti ekaluokan syksyllä.

A2-kielen eli toisen, vapaaehtoisen A-kielen opiskelun voi aloittaa 5.luokalla. Valinta on vapaaehtoinen valintahetkeen saakka. Sen jälkeen edellytetään sitoutumista kielen opiskeluun, joka jatkuu 9.luokan loppuun asti.

Syksyllä 2019 koulunsa aloittaneet ekaluokkalaiset ja sitä nuoremmat oppilaat tulevat valitsemaan A2-kielen jo kolmannen luokan keväällä ja opiskelu alkaa 4.luokan alussa. A2-kielen valinta on edelleen vapaaehtoista eikä sitä ole pakko valita. Jos oppilas on valinnut A1-kielekseen jonkin muun kuin englannin, suositellaan oppilasta valitsemaan A2-kielekseen englannin.

Toiseksi vieraaksi kieleksi tarjottavien kielten valikoima vaihtelee koulualueittain. Koulut valitsevat vaihtoehtoina tarjottavat kielet kaupungin kieliohjelmassa esitetystä A2-kielivalikoimasta. Metsokankaan koulussa voi valita espanjan, ranskan tai saksan kielen. Kieliryhmän muodostetaan, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kielen.

A2-kielen voi keskeyttää ainoastaan sairauden tai oppilashuollollisen syyn vuoksi. Huoltaja voi hakea keskeytystä lukuvuoden lopussa perustellulla kirjeellä rehtorilta, ensin opettajan kanssa keskusteltuaan. Oppilashuoltoryhmä käsittelee asian ja rehtori tekee päätöksen.

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, jonka opiskelu alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

B2-kieli on valinnainen vieras kieli, jota koulu voi mahdollisuuksien mukaan tarjota valinnaiseksi aineeksi 8. ja 9. luokalle. Metsokankaan koululla on viime vuosina tarjottu vaihdellen saksaa tai espanjaa.
 

Kielet

Metsokankaan koulussa toteutetaan Oulun kaupungin opetuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa.

Tutustu Oulun kaupungin kieliohjelmaan.

 

Kieltenopettajat

Kieltenopettajien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Linkkejä

SanomaPro

Perunakellari - Englannin harjoituksia

Kielitivoli

Kielitivolimme-blogi: Eri kielet esittäytyvät (Kielisuihkutuksia)

Kieli pelittää

Englannin opiskelu 3. luokalla