Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempaintoimikunta - vaikuttamisen foorumi

Metsokankaan vanhempaintoimikunta on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, ja toimikunnalla on oikeus tehdä koulua ja sen toimintaa koskevia parannusehdotuksia. Toimikunta voi järjestää erilaisia tapahtumia, joissa koti ja koulu ovat hyvin esillä ja joiden avulla edistetään yhteisöllistä toimintaa Metsokankaan alueella.

Toimikuntaan kuuluu edustajajäsen ja varajäsen jokaisen luokan vanhemmista, rehtori (sihteeri) ja opettajajäsenet vuorotellen ajankohdan mukaan. Kokouksen esityslistoille voi ehdottaa asioita rehtorin kautta tai toimihenkilöiden kautta. Luokkajäsenten tärkeä tehtävä on tiedottaa muita vanhempia toimikunnan toiminnasta. Kokousten pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta.

Vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät käytännössä vanhemmat itse sellaiseksi, mihin vanhempien aika ja voimavarat riittävät. Kehitysehdotukset vanhempaintoimikunnan toiminnan ja tempausten suhteen ovat aina tervetulleita - sekä ideoille että ahkerille käsipareille on aina käyttöä!

Jokaisesta luokasta on valittu ainakin yksi edustaja toimikunnan jäseneksi. Vanhempaintoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa - tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Kokouksissa on mahdollisuus tavata säännöllisesti muita vanhempia ja koulun henkilökuntaa, käydä keskustelua koulua koskevista asioista sekä vaikuttaa asioihin.

 

Vanhempaintoimikunnan toimihenkilöt kaudella 2020-2021

 

 

Yhteydenpitokanavat

Wilma: tunnukset saa koulusihteeriltä
Sähköposti: opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Puhelimet: ks. henkilökunnan yhteystiedot


Vanhempainillat

Koko koulun tai luokan vanhempainiltoja järjestetään 1-2 lukuvuodessa.


Opettajien, huoltajien ja oppilaiden väliset keskustelut

Opettajan, huoltajien ja lasten välisiä arviointi- ja kehityskeskusteluja järjestetään syksyllä ja keväällä. Tarkemmin arviointi- ja kehityskeskusteluista kerrotaan sivulla Opetussuunnitelma - Arviointi.

Kehityskeskustelun sijasta voidaan käydä Lapset puheeksi -keskustelu, joka on osa Toimiva lapsi & perhe -työn menetelmiä. Lapset puheeksi -menetelmässä kartoitetaan yhdessä lapsen arjen kokonaistilannetta ja sitä, miten aikuiset voivat parhaiten tukea lapsen hyvää arkea. Oulun kaupungin linjauksen mukaan Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan erityisesti 1. ja 7. luokilla vaihtoehtona kehityskeskustelulle. Keskustelumallia voidaan hyvin käyttää myös muulloin, kun halutaan paneutua lapsen asioihin yhdessä. Lapet puheeksi -keskustelu etenee valmista keskustelurunkoa mukaillen, joka on kirjattu lokikirjaan. Ala- ja yläkoulun lokikirjojen sisällöt eroavat hieman toisistaan. Keskustelussa voidaan kirjata toimenpidesuunnitelma, jonka pohja on lokikirjoissa.

Toimikunnan puheenjohtaja

Mikko Myllyniemi, myllyniemenmikko(at)gmail.com

 

Yhteisiä asioita

Vanhempaintoimikunnan kokoukset ja muistiot

 

Lukuvuoden kokoukset:

To 19.11.2020 klo 18.00-19.30 

Ke 3.2.2021 klo 18.00-19.30 

Ke 5.5.2021 klo 18.00-19.30 

 

Tapaamiset pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

 

Kokouksen 24.9.2020 muistio