Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteydenpito

  • Wilma: tunnukset saa koulusihteeriltä
  • Sähköposti: opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
  • Puhelimet: ks. Henkilökunnan yhteystiedot

Vanhempainillat

Koko koulun tai luokan vanhempainiltoja järjestetään 1-2 lukuvuodessa.

Opettajien, huoltajien ja oppilaiden väliset keskustelut

Opettajan, huoltajien ja lasten välisiä arviointi- ja kehityskeskusteluja järjestetään syksyllä ja keväällä. Tarkemmin arviointi- ja kehityskeskusteluista kerrotaan sivulla Opetussuunnitelma - Arviointi.

Kehityskeskustelun sijasta voidaan käydä Lapset puheeksi -keskustelu, joka on osa Toimiva lapsi & perhe -työn menetelmiä . Lapset puheeksi -menetelmässä kartoitetaan yhdessä lapsen arjen kokonaistilannetta ja sitä, miten aikuiset voivat parhaiten tukea lapsen hyvää arkea. Oulun kaupungin linjauksen mukaan Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan erityisesti 1. ja 7. luokilla vaihtoehtona kehityskeskustelulle. Keskustelumallia voidaan hyvin käyttää myös muulloin, kun halutaan paneutua lapsen asioihin yhdessä. Lapet puheeksi -keskustelu etenee valmista keskustelurunkoa mukaillen. Alakoulun ja yläkoulun keskustelurungot eroavat hieman toisistaan. Keskustelussa voidaan kirjata toimenpidesuunnitelma, jonka pohja on lokikirjoissa.

 

Vanhempaintoimikunta - vaikuttamisen foorumi

Metsokankaan vanhempaintoimikunta on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, ja toimikunnalla on oikeus tehdä koulua ja sen toimintaa koskevia parannusehdotuksia. Toimikunta voi järjestää erilaisia tapahtumia, joissa koti ja koulu ovat hyvin esillä ja joiden avulla edistetään yhteisöllistä toimintaa Metsokankaan alueella.

Toimikuntaan kuuluu edustajajäsen ja varajäsen jokaisen luokan vanhemmista, rehtori (sihteeri) ja opettajajäsenet vuorotellen ajankohdan mukaan. Kokouksen esityslistoille voi ehdottaa asioita rehtorin kautta tai toimihenkilöiden kautta. Luokkajäsenten tärkeä tehtävä on tiedottaa muita vanhempia toimikunnan toiminnasta. Kokousten pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta.

Vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät käytännössä vanhemmat itse sellaiseksi, mihin vanhempien aika ja voimavarat riittävät. Kehitysehdotukset vanhempaintoimikunnan toiminnan ja tempausten suhteen ovat aina tervetulleita - sekä ideoille että ahkerille käsipareille on aina käyttöä!

Jokaisesta luokasta on valittu ainakin yksi edustaja toimikunnan jäseneksi. Vanhempaintoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa - tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Kokouksissa on mahdollisuus tavata säännöllisesti muita vanhempia ja koulun henkilökuntaa, käydä keskustelua koulua koskevista asioista sekä vaikuttaa asioihin.

Toimihenkilöt kaudelle 2016-2017

Puheenjohtaja Mikko Myllyniemi

Sihteeri Minna Pesonen

Varapuheenjohtaja Jarkko Kaippio

Rahastonhoitaja Johanna Wahlberg 

 


 

  • Puhelin work Puheenjohtaja Mikko Myllymäki, myllyniemenmikko(at)gmail.com
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Vanhempaintoimikunnan kokoukset ja muistiot

 

Lukuvuoden 2018-2019 kokoukset:

  • Vk 39, KE 26.9. klo 18.00-19.30
  • Vk 41, KE 10.10. klo 18.00-19.30 Kaakkurin, Metsokankaan ja Oulunlahden koulujen toimikuntien tapaaminen Korpimetsossa
  • Vk 48, TO 29.11. klo 18.00-19.30
  • Vk 6/2019, TI 5.2. klo 18.00-19.30
  • Vk 17/2019, KE 24.4. klo 18.00-19.30

Kokouspaikkana on Luppo-taukotila, ellei toisin mainittu.

 

Muistiot:

Muistio 16.10.219

Muistio 29.11.2016

Muistio 26.1.2016

Muistio 3.12.2015

Muistio 8.9.2015

Tiedote toiminnasta lukuvuonna 2014-15

Muistio 25.3.2015

Muistio 28.1.2015

Muistio 02.12.14

Muistio 03.11.2014

liite 1 liite 2

 

Muistio 23.4.2014 ja osallistujat sekä

liite koulukuvaustarjouspyyntö

liite stipendiasiaa

 

Muistio 7.4.2014 ja osallistujat sekä

liite 2 Selvitysvaatimus 26.3.2014

Muistio 25.3.14 ja osallistujat

Muistio 12.2.14 ja osallistujat

Muistio 5.2.14

Vanhempaintoimikunnan puheenvuoro Metsokankaan lasten koulujärjestelyistä 3.12.2013

Metsokankaan koulun selvitystyöryhmä 3.12.2013

Muistio 15.10. ja osallistujat, liite 2 liikkuva koulu

Muistio 26.9.2013 ja osallistujat

Muistio 28.8.2013

Muistio 16.5.2013

Muistio 2.5.2013

Muistio 20.3.13

Muistio 17.1.13

Muistio 15.11.12

Muistio 6.9.12

Muistio 15.5.12

Muistio 17.11.11