Koulun esittely

Monitoimitalo uuden asuinalueen ytimessä

Metsokankaan monitoimitalo on osa asuinalueensa lähipalvelukeskusta. Täällä tuotetaan laadukkaita päivähoito-, esiopetus- ja perusopetuspalveluja sekä tuetaan vapaata ja ohjattua kansalaistoimintaa tarjoamalla tiloja alueen asukkaiden
käyttöön.

Palvelujen tuotantoa ohjaavia periaatteita ovat lasten kasvua ja kehitystä tukevan ehyen jatkumon muodostuminen varhaiskasvatuksesta peruskoulun päättövaiheeseen, henkilökunnan yhteistoiminnallinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä perhekeskeisyys.

Kuvassa on Metsokankaan koulun ruokala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsokankaan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2008 uudella asuinalueella. Koulumme on yhtenäisperuskoulu sisältäen luokat 1-9.

Lukuvuonna 2018-2019 koulussamme aloitti 1314 oppilasta, 83 päätoimista opettajaa ja 18 koulunkäynninohjaajaa. Pääkoulun, Isometson, yhteyteen on rakennettu elementtikoulu Pikkumetso, jossa työskentelee 7 luokkaa opettajineen ja koulunkäynninohjaajineen. Syksyllä 2015 Isometson viereen valmistui uusi moduulikoulu Korpimetso, jossa opiskelee kuluvana lukuvuonna noin 290 koululaista. Lukuvuoden 2018-19 ajan seitsemän luokkaa opiskelee Patamäen koulussa. 

Oppilasmäärä kasvaa vuosittain voimakkaasti. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme toimii neljä alueellista erityisryhmää, joiden oppilaat voivat olla luokilta 0-9. Yleisopetuksen luokat ja pienryhmät tekevät yhteistyötä monin eri tavoin koulun arkipäivässä oppiaineiden, projektien ja yhteisten toimintojen puitteissa.

Pienryhmissä opiskelevilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja he etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOJKS) mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat integroituvat koulunkäynninohjaajan tuella yleisopetuksen ryhmien opetukseen niissä oppiaineissa, joissa se sopii henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin.

 Kuvassa on Metsokankaan koulun pääovi.

Tervetuloa!

Metsokankaan koulu

on yhtenäisperuskoulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta luokille 1-9. Koulu on mitotettu tiloiltaan yhteensä noin 540:lle oppilaalle. Syyslukukauden 2018 käynnistyessä oppilaita on noin 1314.

Pääkoulun eli Isometson yhteydessä toimivat elementtikoulu Pikkumetso ja moduulikoulu Korpimetso, joka valmistui kesällä 2016. Kummassakin lisärakennuksessa työskentelee alakoulun luokkia. Lisäksi lukuvuonna 2018-19 3.-4. -luokkien oppilaita työskentelee Patamäen koulussa.

Kiinteistössä toimii myös Metsokankaan päiväkoti. Metsokankaan monitoimitalo on osa asuinalueensa lähipalvelukeskusta.

 

Koulukirjaston ja kaupungin kirjaston kirjastokortin hakeminen tulevalle ekaluokkalaiselle

Oppilaiden turvallinen kulkeminen Korpimetsoon

Ohje oppilastietojen tarkistamiseen ja päivittämiseen Wilmassa

Ohje oppilaiden tuomisesta kouluun autolla - turvallisuustiedote

 

Tuoksuton koulu

 

Lue koulurakennuksemme arkkitehtuurista tästä linkistä

 

Kuvassa on Metsokankaan koulun julkisivua.

Metsokankaan koulun Luppo-kahvio

Kuvassa on Metsokankaan koulun henkilökunnan taukotila nimeltään Luppo.