In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Koulun esittely Koulun esittely

Monitoimitalo uuden asuinalueen ytimessä

Metsokankaan monitoimitalo on osa asuinalueensa lähipalvelukeskusta. Täällä tuotetaan laadukkaita päivähoito-, esiopetus- ja perusopetuspalveluja sekä tuetaan vapaata ja ohjattua kansalaistoimintaa tarjoamalla tiloja alueen asukkaiden
käyttöön.

Palvelujen tuotantoa ohjaavia periaatteita ovat lasten kasvua ja kehitystä tukevan ehyen jatkumon muodostuminen varhaiskasvatuksesta peruskoulun päättövaiheeseen, henkilökunnan yhteistoiminnallinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä perhekeskeisyys.

Metsokankaan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2008 uudella asuinalueella.

 

Koulumme on yhtenäisperuskoulu sisältäen luokat 1-9.

 

   

Lukuvuonna 2015-16 koulussamme on n. 1030 oppilasta, 63 päätoimista opettajaa ja 14 koulunkäynninohjaajaa. Pääkoulun, Isometson, yhteyteen on rakennettu elementtikoulu Pikkumetso, jossa työskentelee 8 luokkaa, neljä 1. luokkaa ja neljä 2. luokkaa opettajineen ja koulunkäynninohjaajineen. Syksyllä 2015 Isometson viereen valmistuu uusi moduulikoulu Korpimetso, jossa tulee opiskelemaan noin 400 koululaista. Lukuvuoden 2015-16 ajan seitsemän luokkaa opiskelee Patamäen koulussa. 

Oppilasmäärä kasvaa vuosittain voimakkaasti. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme toimii neljä alueellista erityisryhmää, joiden oppilaat voivat olla luokilta 0-9. Yleisopetuksen luokat ja pienryhmät tekevät yhteistyötä monin eri tavoin koulun arkipäivässä oppiaineiden, projektien ja yhteisten toimintojen puitteissa.

Pienryhmissä opiskelevilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja he etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOJKS) mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat integroituvat koulunkäynninohjaajan tuella yleisopetuksen ryhmien opetukseen niissä oppiaineissa, joissa se sopii henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin.

 

Lue koulurakennuksemme arkkitehtuurista tästä linkistä

 

Metsokankaan koulun Luppo-kahvio