Koulun esittely

Monitoimitalo uuden asuinalueen ytimessä

Metsokankaan monitoimitalo on osa asuinalueensa lähipalvelukeskusta. Täällä tuotetaan laadukkaita päivähoito-, esiopetus- ja perusopetuspalveluja sekä tuetaan vapaata ja ohjattua kansalaistoimintaa tarjoamalla tiloja alueen asukkaiden
käyttöön.

Palvelujen tuotantoa ohjaavia periaatteita ovat lasten kasvua ja kehitystä tukevan ehyen jatkumon muodostuminen varhaiskasvatuksesta peruskoulun päättövaiheeseen, henkilökunnan yhteistoiminnallinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä perhekeskeisyys.

Metsokankaan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2008 uudella asuinalueella. Koulumme on yhtenäisperuskoulu sisältäen luokat 1-9.

Lukuvuonna 2020-21 koulussamme opiskelee 1377 oppilasta, 99 päätoimista opettajaa ja 24 koulunkäynninohjaajaa. Pääkoulun, Isometson, yhteyteen on 2013 rakennettu elementtikoulu Pikkumetso, jossa työskentelee 8 luokkaa opettajineen ja koulunkäynninohjaajineen. Syksyllä 2016 Isometson viereen valmistui uusi moduulikoulu Korpimetso, jossa opiskelee kuluvana lukuvuonna noin 329 koululaista. Uusin lisärakennus Ukkometso valmistui syksyksi 2019. Ukkometsossa opiskelee 232 yläkoululaista.

Oppilasmäärän kasvu on hidastunut alkuvuosiin verrattuna. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme toimii kuusi alueellista erityisryhmää, joiden oppilaat voivat olla luokilta 0-9. Yleisopetuksen luokat ja pienryhmät tekevät yhteistyötä monin eri tavoin koulun arkipäivässä oppiaineiden, projektien ja yhteisten toimintojen puitteissa.

Pienryhmissä opiskelevilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja he etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOJKS) mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat integroituvat koulunkäynninohjaajan tuella yleisopetuksen ryhmien opetukseen niissä oppiaineissa, joissa se sopii henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin.

Toimintayksikkömme

 

Metsokankaan koululla on yksikkö nimeltään Isometso.

Metsokankaan koululla on yksikkö nimeltään Pikkumetso.

Metsokankaan koululla on yksikkö nimeltään Korpimetso.

Metsokankaan koululla on yksikkö nimeltään Ukkometso.

Metsokankaan koulun Luppo-kahvio

Kuvassa on Metsokankaan koulun henkilökunnan taukotila nimeltään Luppo.