Koulun järjestyssäännöt

Metsokankaan koulun järjestyssäännöt

 

Koulun alueella ja tiloissa on nauhoittava videovalvonta.
 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
 

3.1 Hyvän käytöksen tunnusmerkit

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Noudatan henkilökunnan ohjeita enkä tuo kouluun esimerkiksi karkkia tai energiajuomia.
 • Edistän omalta osaltani työrauhan säilymistä koulussa.
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
 • Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa.
   

3.2 Oleskelu ja liikkuminen

Koulupäivä ja välitunnit:

 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita, esimerkiksi käytän kypärää skeitatessa.
 • Kuuntelen musiikkia vain kuulokkeilla muita häiritsemättä.
 • Pyörät ja mopot parkkeerataan niille osoitettuun paikkaan.
   

 Koulumatkat:

 • Noudatan liikennesääntöjä ja käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
 • Käytän pyöräilykypärää ja heijastinta koulumatkoilla.
 • Käyttäydyn turvallisesti toiset huomioiden linja-autopysäkillä.
 • Odotan taksia tai muuta koulukyytiä odotukselle varatussa paikassa.
   

3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.
   

3.4 Turvallisuus

 • En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.
 • Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.
 • Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut tai koulupäivän aikana tarvittavat isommat välineet (esim. sukset) niille osoitetuille paikoille.
   

3.5 Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.
 • Alakoululaisena noudatan aikuisten ohjeita enkä käytä välitunnilla mobiililaitteita vaan käytän ajan yhteiseen virkistäytymiseen.
   

3.6 Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet, tupakkatuotteet ja nuuska ovat kiellettyjä.
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.

 

4. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu
 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen


Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.

 

Metsokankaan koulun järjestyssäännöt pohjautuvat arvoihimme eli rohkeuteen, reiluuteen ja vastuullisuuteen.

Avaa suurempana yllä oleva kuva Metsokankaan koulun järjestyssäännöistä.