Koulun opetussuunnitelma

Yhteisöllisyyttä tukeva opinpolku

Metsokankaan koulussa tehdään paljon yhteistyötä.

Metsokankaan yhtenäinen peruskoulu toteuttaa kasvatus- ja opetustehtävää yhteistoiminnallisesti ja moniammatillisesti. Alueensa mukaan Metsokankaan koulu on lasten yhteinen koulu, jossa jokaiselle oppilaalle muodostuu hänen edellytystensä mukainen ehyt oppimisen polku esiopetuksesta aina yhdeksännelle luokalle saakka.

Metsokankaan koulussa opetus ja kasvatus nähdään kokonaisvaltaisena tapahtumana, jossa eheytetyn koulupäivän aikana hyödynnetään koko henkilökunnan ja kasvatusyhteisön osaaminen. Opetuksessa hyödynnetään myös monikäyttöisiä ja esteettisiä tiloja sekä ympäristöä.

Koulun toimintakulttuuria ohjaava yhteistoiminnallisuus saavutetaan henkilökunnan tiimityöllä ja joustavilla tehtävänkuva-, työaika- ja opetusryhmäratkaisuilla. Metsokankaan koulussa tuetaan kotien kasvatustehtävää perhekeskeisellä moniammatillisella yhteistyöllä.

Tarkempaa tietoa

Lue tarkemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja Oulun kaupungin OPS-linjauksista

Metsokankaan koululla tehdään paljon yhteistyötä.

Metsokankaan koululla järjestetään juhlia.