Koulun opetussuunnitelma

Yhteisöllisyyttä tukeva opinpolku

Metsokankaan yhtenäinen peruskoulu toteuttaa kasvatus- ja opetustehtävää yhteistoiminnallisesti ja moniammatillisesti. Alueensa mukaan Metsokankaan koulu on lasten yhteinen koulu, jossa jokaiselle oppilaalle muodostuu hänen edellytystensä mukainen ehyt oppimisen polku esiopetuksesta aina yhdeksännelle luokalle saakka.

Metsokankaan koulussa opetus ja kasvatus nähdään kokonaisvaltaisena tapahtumana, jossa eheytetyn koulupäivän aikana hyödynnetään koko henkilökunnan ja kasvatusyhteisön osaaminen. Opetuksessa hyödynnetään myös monikäyttöisiä ja esteettisiä tiloja sekä ympäristöä.

Metsokankaan koululla arvostetaan yhteistyötä.

Koulun toimintakulttuuria ohjaava yhteistoiminnallisuus saavutetaan henkilökunnan tiimityöllä ja joustavilla tehtävänkuva-, työaika- ja opetusryhmäratkaisuilla. Metsokankaan koulussa tuetaan kotien kasvatustehtävää perhekeskeisellä moniammatillisella yhteistyöllä.

.


 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Oulun kaupungin linjaukset

 

Metsokankaan koululla on hyvät ulkoilualueet, joissa oppilaat ulkoilevat yhdessä.