Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa tukea oppilaan terveellisten elämäntapojen kehittymistä.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1.-, 5.-, ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Tällöin tarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle hänen poissaolostaan. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tarvitessanne lääkärinaikaa sairaustapauksissa, voitte varata ajan omalta terveysasemaltanne.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on tärkeää huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyönä oppilaan lääkehoitosuunnitelman, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on vanhempien vastuulla.

Lapsen hyvinvoinnin perusta on vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi - suosittelemme aikuisille suunnatun diabetesriskitestin tekemistä.

 

Vastaanottopaikka, päivystys ja puhelintunti

Metsokankaan koululla terveydenhoitajien vastaanotot sijaitsevat Isometson C-solun 2.-kerroksessa. Terveydenhoitajien vastaanottoajat ovat ma - to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-13.30.

Terveydenhoitajien päivystys- ja puhelintunti on päivittäin klo 12-13. Terveydenhoitajille voi lähettää myös Wilma-viestejä.

 

Suun terveydenhuolto

Hammastarkastukset toteutetaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti määritellyn hoitosuunnitelman mukaan Kaakkurin hammashoitolassa. Jos hoitosuunnitelmaa ei ole, kutsutaan lapsi hammaslääkärin tarkastukseen ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Hammaslääkärin määrittämän yksilöllisen hoitovälin mukaan suunterveystarkastuksen voi tehdä myös suuhygienisti. 


Kaakkurin hammashoitola
Pesätie 11, PL 8
900150 Oulun kaupunki
Ajanvaraus  08 5584 6430

Sähköposti: kaakkuri.hh(at)ouka.fi

Yhteystiedot

 

Postiosoite:
Metsokankaan kouluneuvola
PL 8,
90015 OULUN KAUPUNKI

 

Kouluterveydenhoitaja tavoitettavissa
ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-13.30

 

Marja Pietilä
p. 044 703 4546: 
kouluterveydenhoitaja, lk 5 ja 7-9 + pienryhmät 4-9
Metsokankaan koululla maanantaista perjantaihin

 

Kristiina Liikavainio
p. 044 703 4545
kouluterveydenhoitaja, lk. 1-4
Metsokankaan koululla maanantaista perjantaihin

 

Kaisa Laiti
p. 040 634 5217
kouluterveydenhoitaja 6.lk
Metsokankaan koululla keskiviikkona ja perjantaina

 

Terveydenhoitajien päivystystunti joka päivä klo 12-13

 

Terveydenhoitajat tavoittaa Wilma-viestillä. 
He ovat nyt myös SnapChatissa yläkoululaisia varten!

Lomakkeita

Lääkehoidon tiedote huoltajille

Lyhytaikainen lääkehoitolupa

Yksilöllinen lääkehoidon suunnitelma