Kouluterveydenhuolto

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa tukea oppilaan terveellisten elämäntapojen kehittymistä.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Tällöin tarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle hänen poissaolostaan. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tarvitessanne lääkärinaikaa sairaustapauksissa, voitte varata ajan omalta terveysasemaltanne.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on tärkeää huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyönä oppilaan lääkehoitosuunnitelman, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on vanhempien vastuulla.

Lapsen hyvinvoinnin perusta on vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi- Suosittelemme aikuisille suunnatun diabetesriskitestin tekemistä osoitteessa www.ouka.fi/diabetestesti

Metsokankaan koululla työskentelevät kouluterveydenhoitajat Marja Pietilä ja Kristiina Liikavainio. Terveydenhoitajien vastaanotot sijaitsevat Metsokankaalla C-solun 2. kerroksessa. Patamäen koululla terveydenhoitajan tilat sijaitsevat uudella puolella 2. kerroksessa. Terveydenhoitajien vastaanotto on ma - to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-13.30.

Terveydenhoitaja Marja Pietiläp. 044 703 4546

Luokkien 5-9 kouluterveydenhoito, Metsokankaan koululla maanantaista perjantaihin.

Terveydenhoitaja Kristiina Liikavainio p. 044 703 4545

Luokkien 1-4 kouluterveydenhoito, Metsokankaan koululla maanantaista tiistaihin ja torstaista perjantaihin sekä Patamäen koululla keskiviikkoisin.

Terveydenhoitaja Marja Kurkela 

Metsokankaan koululla keskiviikkoisin.

 

Terveydenhoitajien päivystys- ja puhelintunti on päivittäin klo 12-13. Terveydenhoitajille voi lähettää myös Wilma-viestejä.

 

Koululääkäri Mari Pikkarainen

 

Suun terveydenhuolto

Hammastarkastukset toteutetaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti määritellyn hoitosuunnitelman mukaan Kaakkurin hammashoitolassa. Jos hoitosuunnitelmaa ei ole, kutsutaan lapsi hammaslääkärin tarkastukseen ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Hammaslääkärin määrittämän yksilöllisen hoitovälin mukaan suunterveystarkastuksen voi tehdä myös suuhygienisti. 

Kouluterveydenhoitajien postiosoite koululle:

Metsokankaan kouluneuvola

PL 8,

90015 OULUN KAUPUNKI

 

 

Kouluterveydenhoitaja

työskentelee koululla 

ma-to klo 8.00-16.00 ja
pe 8.00-13.30

Marja Pietilä, luokat 5-9

p. 044 703 4546: 

  • Metsokankaan koulu maanantaista perjantaihin

Kristiina Liikavainio, luokat 1-4

p. 044 703 4545

  • Metsokankaan koulu maanantai, tiistai, torstai, perjantai
  • Patamäen koulu keskiviikko

Marja Kurkela

  • Metsokankaan koulu keskiviikko

Terveydenhoitajien päivystystunti joka päivä klo 12-13

Terveydenhoitajat tavoittaa hyvin myös Wilma-viestillä.

Terveydenhoitaja nyt SnapChatissa yläkoululaisille!

 

 

 

Kaakkurin hammashoitola

Kaakkurin hammashoitola
Pesätie 11, PL 8
900150 Oulun kaupunki
Ajanvaraus  08 5584 6430

Sähköposti: kaakkuri.hh(at)ouka.fi

 

 

Tallennettavia lomakkeita

- Lääkehoidon tiedote huoltajille

- Lyhytaikainen lääkehoitolupa

- Yksilöllinen lääkehoidon suunnitelma