Koulukirjaston käyttösäännöt

Välitunnit ja ulkoiluajat

1. välitunti 9.50-10.15

2. välitunti 12.05-12.20

3. välitunti 13.55-14.10

 

Siirtymät oppituntien välissä

1. ja 2. tunnin välissä siirtymäaika klo 9.00-9.05

3. ja 4. tunnin välissä ruokailu

5. ja 6. tunnin välissä siirtymäaika klo 13.05-13.10

7. ja 8. tunnin välissä siirtymäaika klo 14.55-15.00

 

 

Meidän Metsokangas

Meidän Metsokangas

Kehitämme kouluamme kohti yhteistä  visiotamme "Meidän Metsokangas" Painopistealueita vision toteutumisessa ovat

  • yhteisopettajuus
  • horisontaalis-vertikaalinen yhteistyö
  • erilaisten oppijoiden välinen yhteistyö
  • opetusteknologian pedagoginen kehittäminen
  • rekrytoinnin ja osaamisen johtamisen mallit ja työkalut

Metsokankaan koulu toimii mentorikouluna globaalissa Partners in Learning-ohjelmassa.

 

 

Koulun oppitunnit

Oppitunnit 45 min

 

1. tunti 8.15-9.00

2. tunti 9.05-9.50

3. ja 4. tunti 10.15-12.05 (sisältää ruokailun)

5. tunti 12.20-13.05

6. tunti 13.10-13.55

7. tunti 14.10-14.55

8. tunti 15.00-15.45

 

Lataa tarkempi tuntijakokaavio

Meidän Metsokankaan arvopohja

YHTEISÖLLISYYS

TURVALLISUUS

AVOIMUUS

LUOVUUS JA ROHKEUS

TASA-ARVOISUUS

Metsokankaan koulussa yhteisöllisyys ja ystävällisyys ovat arvostettuja asioita.

Yhdessä onnistumme