Opetussuunnitelma ja oppiaineet

 

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 alkaen. Uusi opetussuunnitelma ja perusopetuksen tuntijako löytyvät Oulun kaupungin sivuilta OPS-portaalista. OPS-portaalista löytyvät kokonaisuudessaan Opetussuunnitelman perusteet ja Oulun kaupungin linjaukset. 

Uuden opetussuunnitelman periaatteet ja koulutyöhön vaikuttavat suurimmat muutokset on koottu tiivistetysti esitykseen Opetussuunnitelma uudistuu

Vuoden 2017 alusta alkaen jokainen oppilaitos on kirjannut suunnitelman tasa-arvon edistämiseksi koulutyössä. Metsokankaan koulun tasa-arvosuunnitelma on luettavissa kotisivuilla. 

Linkkejä ja vinkkejä:

Tiedonhallinnan opas opettajille

EDU.fi You Tube -kanava

Timosenkosken Luontokoulu

Sivistys- ja kulttuuripalvelut: Oppimisen kehittäminen

Matikkamaa

Lainattavia av-välineitä ja oppimateriaaleja voi hakea kirjastojärjestelmästä

 

 

 

Metsokankaan koulun julkisivua ja leikkitelineitä kuvattuna kevätauringossa.