Opetussuunnitelma ja oppiaineet

 

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 alkaen. Uusi opetussuunnitelma ja perusopetuksen tuntijako löytyvät Oulun kaupungin sivuilta OPS-portaalista. OPS-portaalista löytyvät kokonaisuudessaan Opetussuunnitelman perusteet ja Oulun kaupungin linjaukset. Hieman helppolukuisempi, luvuittain jaoteltu versio löytyy samaisesta portaalista "Perusopetus" -linkin takaa.

Uuden opetussuunnitelman periaatteet ja koulutyöhön vaikuttavat suurimmat muutokset on koottu tiivistetysti esitykseen Opetussuunnitelma uudistuu

Vuoden 2017 alusta alkaen jokainen oppilaitos on kirjannut suunnitelman tasa-arvon edistämiseksi koulutyössä. Metsokankaan koulun tasa-arvosuunnitelma on luettavissa kotisivuilla. 

Linkkejä ja vinkkejä:

Tiedonhallinnan opas opettajille

EDU.fi You Tube -kanava

Timosenkosken Luontokoulu

Sivistys- ja kulttuuripalvelut: Oppimisen kehittäminen

Matikkamaa

Lainattavia av-välineitä ja oppimateriaaleja voi hakea kirjastojärjestelmästä