Oppimisen tuki

Metsokankaan monitoimitalossa periaatteena on lasten kasvua ja kehitystä tukevan ehyen jatkumon muodostuminen varhaiskasvatuksesta peruskoulun päättövaiheeseen. Tässä työssä ovat avainasemassa henkilökunnan yhteistoiminnallinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä perhekeskeisyys. Näillä sivuilla tutustutaan oppimisen tukimuotoihin ja -toimiin.

Oppilaiden hyvinvoinnin perustana on Metsokankaan päiväkodin ja koulun yhteinen arvopohja, jonka linjaukset tulevat Oulun kaupungin, sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen arvoista. Tutustu Metsokankaan koulun arvopohjaan tästä.

Oppilaat on vakuutettu kaupungin puolesta koulussa ja koulumatkalla, Vakuutus on voimassa myös koulun ulkopuolisessa toiminnassa silloin, kun se on merkitty koulun työsuunnitelmaan (retket, leirikoulut, yökoulut). Vakuutus ei korvaa oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja tai omaisuuden katoamista.

Koulun henkilökunnan ja oppilashuollon toimijoiden lisäksi koululaisille ja perheille tukea tarjoavat kaupungin Lapsiperheiden palvelut sekä nuorille Nuorten palvelut.

 

 

Läksyparkki 

 
 

Metsokankaan koulussa oppimisen tuki aloitetaan jo päiväkodista lähtien.