Rehtorin terveiset

Metsokankaan koulukampus on nyt valmis. Oppilasmäärän kasvu on hidastunut alkuvuosista huomattavasti.

Ensimmäistä kertaa koulumme historiassa meillä on alkavana lukuvuonna vähemmän oppilaita kuin edellisenä lukuvuonna.

Lukuvuonna 2020-21 koulussamme on 1377 oppilasta (lukuvuonna 2019-20 oppilaita oli 1380) ja olemme Suomen toiseksi suurin koulu. Oppilaista 974 on alakoululaisia ja 405 yläkoululaisia. Koulussamme on lisäksi kuusi alueellista pienryhmää. 

Päätehtävämme on hyvän ja ajanhengessä olevan koulun pitäminen Metsokankaan lapsille ja nuorille. Jokainen koulupäivä tässä ja nyt on tärkeä. Keskitymme normaalin koulutyön ohella Hyvinvointikoulu-mallin kehittämiseen. Koulumme oppilaat, heidän huoltajansa ja henkilökuntamme ovat purkaneet koulumme arvot Reiluus, Rohkeus ja Vastuullisuus opittaviksi taidoiksi, joita on yhteensä 12. Näitä taitoja harjoittelemme kouluarjessa säännöllisesti kaikilla vuosiluokilla.

Yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa on meille tärkeää. Alkavana lukuvuonna kokeilemme uusia toimintamalleja Vanhempaintoimikunnan kanssa, jotta saisimme vanhempien osallisuutta lisättyä entisestään.

Hyvää kouluvuotta kaikille Metsokankaan koulun yhteisöön kuuluville toivottaen

Oulun Metsokankaalla 25.6.2020

Kalle Komulainen

rehtori 

Linnunradan pysäkki on oululaisen kuvataiteilija Kirsti Muinosen suunnittelema monumentaalinen teoskokonaisuus Metsokankaan monitoimitalon katossa.

Linnunradan pysäkki on oululaisen kuvataiteilija Kirsti Muinosen suunnittelema monumentaalinen teoskokonaisuus Metsokankaan monitoimitalon katossa.