Työelämään tutustuminen, TET

Työelämäyhteistyö


Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Omakohtaiset kokemukset ja työelämätuntemus auttavat oppilaita tekemään tulevaan koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä muutoinkin kuin vain mielikuvien perusteella.

TET


Tet- jaksojen tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Tet-jaksoilla nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisjaksojen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät oppilaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelä-mätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.
 

Tutustu:

Oulun kaupungin TET-tori

Yrittäjyyskasvatus

Ammattiopisto Luovin musiikkivideo "Kirjava sakki"

 

Metsokankaan koulun sisätiloissa on erilaisia oppimisympäristöjä. Näitä hyödynnetään myös opinto-ohjauksen tunneilla.

Metsokankaan Opoblogi

TET-jaksot:

9. luokat 27.10-31.10.14, viikko 44

8. luokat 23.3.-25.3.15