Ajankohtaista

< Takaisin

Byströmin nuorten palveluiden vaikuttavuusraportti 2017 on valmistunut

Byströmin nuorten palveluiden vaikuttavuusraportti 2017 on valmis. Edellinen vaikuttavuusraportti Byströmin toiminnasta on julkaistu vuodelta 2014.

Vaikuttavuusraportissa Byströmin nuorten palveluiden vaikuttavuutta tutkitaan kuudessa ei kategoriassa, ja kyselyt on toteutettu neljälle kohderyhmälle. Kohderyhmiä ovat olleet Byströmin nuorten palveluiden asiakkaat, Byströmin henkilökunta, henkilöstön lähiesimiehet sekä sidosryhmät.

Vaikuttavuusraportin tuloksia käytetään kehittämistyön pohjana.

Vaikuttavuusraportin on koostanut Byströmin työntekijöistä koostuvat työryhmä, ja työskentelyyn on osallistunut kaksi sosionomiopiskelijaa.

Julkaisu löytyy Byströmin nuorten palveluiden sivulta Esitteet ja julkaisut -osiosta. 

Jakolinkki