Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurinen nuorisotyö edistää yhdenvertaisuutta, vähemmistöryhmien osallisuutta, kotoutumista, kulttuurien välistä vuorovaikutusta, kulttuuristen eroavaisuuksien ymmärtämistä sekä korostaa erilaisten ihmisten kunnioittamista.

Monikulttuurisuustyön toimintamuotoja ovat:

 • syrjintää ja rasismia ehkäisevä toiminta, kuten globaalikasvatus, Elävä kirjasto, pienryhmä- ja vertaistoiminta, tapahtumat ja koulutustilaisuudet
 • maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattu kotoutumisen tukeminen 
 • nuorisopalveluiden kehittäminen etnisten ja muiden vähemmistöryhmien tarpeisiin
 • nuorisopalveluiden ja muiden yhteistyötahojen palveluista tiedottaminen.

Monikulttuurisuustyö

 • Puhelin Koordinaattori
  Sari Lahdenperä
  cell 044 703 8245

  Maahanmuuttajanuorten ohjaus
  Byströmin nuorten palvelut
  Mirjami Ndiaye
  cell 044 703 8294
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.