Nuorisojärjestöjen tukeminen

Nuorisojärjestöt tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta antaa nuorille myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorisojärjestöt ovat merkittävä oheiskasvattaja koulun ja kodin rinnalla. Tutustu Oulun nuorisojärjestöihin tästä.

Tukea nuorisojärjestöille

Kaupunki tukee oululaisten nuorisojärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. Nuorisotilojen käyttövuoroista ei pääsääntöisesti peritä vuokraa nuorisojärjestöiltä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille. Pajakeskuksessa sijaitsevan lainavälinevaraston palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia nuorisojärjestöille.

Avustukset nuorisojärjestöille

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki 8 §). Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Yksi kunnallisen nuorisotyön tehtävistä on nuorisoyhdistysten ja nuorten ryhmien tukeminen. Oulussa toimii noin 70 paikallista nuorisotoimintaa harjoittavaa järjestöä.
 

Avustusmuodot

Vuosiavustusta myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen. 

Vuosiavustuksen 2023 hakuaika on 1. - 31.1.2023Lue lisää vuosiavustuksen hakemisesta erillisestä uutisesta.

Projektiavustus on haettavissa läpi vuoden. Projektiavustusta myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Projektiavustusta myönnetään nuorisotoimintaan pääsääntöisesti sellaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille, jotka eivät saa vuosiavustusta. 

NERO-toimintaraha
Nuorten NERO eli nuorten toimintaraha on tarkoitettu Oulun nuorten projektien, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa, joka muuten voisi jäädä syntymättä.

Nuorten NERO -toimintaraha on haettavissa läpi vuoden. 

Lue lisää NERO-toimintarahasta ja sen hakemisesta Nuorten Oulu -sivustolta

Nuorisojärjestöt ja niiden tukeminen

  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ohjeita ja hakulomakkeet