Nuorisojärjestöjen tukeminen

Nuorisojärjestöt tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta antaa nuorille myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorisojärjestöt ovat merkittävä oheiskasvattaja koulun ja kodin rinnalla. Tutustu Oulun nuorisojärjestöihin tästä.

Tukea nuorisojärjestöille

Kaupunki tukee oululaisten nuorisojärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. Nuorisotilojen käyttövuoroista ei pääsääntöisesti peritä vuokraa nuorisojärjestöiltä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille. Pajakeskuksessa sijaitsevan lainavälinevaraston palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia nuorisojärjestöille.

Avustukset nuorisojärjestöille

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki 8 §). Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Yksi kunnallisen nuorisotyön tehtävistä on nuorisoyhdistysten ja nuorten ryhmien tukeminen. Oulussa toimii noin 70 paikallista nuorisotoimintaa harjoittavaa järjestöä.
 

Avustusmuodot

Vuosiavustusta myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen. 

Vuosiavustuksen 2019 hakuaika päättyy 31.1.2019Lue lisää uutisesta.

Projektiavustus on haettavissa läpi vuoden. Projektiavustusta myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Projektiavustusta myönnetään pääsääntöisesti sellaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille, jotka eivät saa sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosiavustusta. Projektiavustuksista päättää järjestöasioista vastaava viranhaltija.

NERO-toimintaraha
Oulun kaupunki haluaa panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin lisäämällä nuorten toimintamahdollisuuksia. Nuorilla on mahdollisuus hakea NEROa eli lasten ja nuorten toimintarahaa. Nuorten NERO -toimintaraha on haettavissa läpi vuoden. 

Lue lisää NERO-toimintarahasta ja sen hakemisesta

Nuorisojärjestöt ja niiden tukeminen

  • Puhelin Kansalaistoiminnan koordinaattori
    Veli-Matti Pyhänniska
    cell 044 703 8205
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lomakkeita ja ohjeita
 

Avustusohje (pdf 2019)

Vuosiavustushakemus - nuorisopalvelut (doc)

Projektiavustushakemus - nuorisopalvelut (doc)

Ostopalvelutarjous (doc)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käytön hinnasto (pdf)