Nuorisotakuusta toimeen -hanke

Nuorisotakuusta toimeen -hankkeessa 1.1.2015 - 31.12.2017 kehitetään Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelutuotantoon toiminnallisia, hallinnollisia ja sisällöllisiä ratkaisuja nuorisotakun edistämiseksi. 

Hankkeella pyritään vastaamaan nuorten syrjäytymisuhkaan ja nuorten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen nuorisotakuun tavoitteiden mukaisesti. 

 
Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
 
1. Vahvistetaan perus- ja lukio-opetuksen yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta.
2. Kehitetään toimintamalleja, joilla lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
3. Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja tietoisuutta nuorisotakuusta.
4. Kehitetään uusia oppisopimuskoulutuksen malleja.
5. Tehostetaan tutkintojen läpäisyä ja vähennetään keskeyttämistä.
6. Organisoidaan maahanmuuttajanuorten tuki johdonmukaiseksi ja vaikuttavaksi.
7. Vahvistetaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteistyötä.
 
Hankkeen tuotokset:
 
 1. Nopo-opinto-ohjaus malli
 2. Yhden aikuisen tuen malli
 3. Työelämäluotsitoiminnan koordinoiminen
 4. Yrittäjien ja opettajien verkostoitumistilaisuudet
 5. Kohti työelämää -koulukiertue
 6. Demola-TET
 7. Maahanmuuttajanuorten palveluohjauksen mallinnus
 8. Verkkokoulutukset nuorisotakuutoimijoille
 9. Koulutukset opettajille ja opinto-ohjaajille, sekä nuorisotakuutoimijoille
 10. Nuorille töitä! -kampanja
 11. Hanke on lisäksi osallistunut Työelämään -tapahtuman, sekä Paikka haltuun tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.

 

 

 

   

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Pauliina Pernu
pauliina.pernu(at)ouka.fi
p. 046 922 2431

Projektityöntekijä
Tuija Auvinen
tuija.auvinen(at)ouka.fi
p. 044 703 8321

Rekisteriseloste