Nuorten politiikkakoulu -hanke

Nuorten politiikkakoulun tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen. Erityinen huomio kohdistuu nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. 
 

Hankkeessa kolme osiota

1) Sukupolvien välinen oppiminen

2) Nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistaminen

3) Koulussa tapahtuvan demokratiakasvatuksen tukeminen ja syventäminen

Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja sekä löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Tavoitteena on myös edistää sukupolvien välistä oppimista parantamalla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia sekä lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Näin voi vaikuttaa -opas

Nuorten politiikkakoulu on julkaissut Näin voi vaikuttaa -oppaan, joka on suunnattu nuorille. Sitä voi hyödyntää nuorten lisäksi myös kaikki nuorten parissa työskentelevät. Oppaaseen on koottu erilaisia vaikuttamisen tapoja ja paikkoja. 

 

Näin voi vaikuttaa -opas (pdf)

Nuorten politiikkakoulu

Projektityöntekijä
Noora Mäkinen
p. 040 610 9710
noora.makinen[at]ouka.fi

Projektityöntekijä
Marjut Lehtonen
p. 040 614 5899
marjut.lehtonen[at]ouka.fi
 

 @nuortenpolitiikkakoulu