Nuorten politiikkakoulu -hanke

Syväsukellus Demokratiakokeilut 2020 -hankkeisiin:

Nuorten politiikkakoulun yhteenvetoseminaari

16.3.2021 klo 13 - 15.30 (Teams)

Ilmoittaudu tämän linkin kautta 15.3. mennessä

Ohjelmassa:  

Nuorten politiikkakoulu - mikä se on, projektityöntekijä Noora Mäkinen

Uusia keinoja osallisuuteen – Sitran Demokratiakokeilut 2020, Sitran asiantuntija Elina Eerola ​

Oikeusministeriön puheenvuoro, Demokratia- ja julkisoikeusosasto -yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson

Nuorten politiikkakoulusta tehdyn tutkimuksen esittely, tutkija Anna Suorsa​ Oulun yliopisto

Oulun kaupungin puheenvuoro, kaupunginhallituksen pj.​ Mirja Vehkaperä

Nuorten politiikkakoulu nuoren silmin ​

Hankkeen pilottikoulun opettajan puheenvuoro, Anna Kalliokoski ja Outi Kukkonen, Kiimingin lukio

Keskustelua

​Ohjelman tarkempi aikataulu sekä Teams-linkki lähetetään osallistujille ennen seminaaria.

 

Koulutus Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaalista

Opetusmateriaalikoulutus A 17.3.2021 klo 15 – 16 (Teams)

Ilmoittaudu tämän linkin kautta 16.3. mennessä.

Avaamme koulutuksessa hankkeen julkaisemaa opetusmateriaalipakettia käytännössä. Käymme läpi nuorille pidettävät työpajat vaikuttamisesta 1-3 sekä päättäjävierailut niiden esivalmisteluista kiitossanoihin. Koulutukset A ja B ovat samansisältöiset.

Teams-linkki lähetetään osallistujille ennen koulutusta.

 

Opetusmateriaalikoulutus B 18.3.2021 klo 9 – 10 (Teams)

Ilmoittaudu tämän linkin kautta 17.3. mennessä.

Koulutukset A ja B ovat samansisältöiset.

Teams-linkki lähetetään osallistujille ennen koulutusta.

 

Nuorten politiikkakoulu -hanke

Nuorten politiikkakoulu -hanke on Sitran ja Oulun kaupungin rahoittama Demokratiakokeilut 2020 -hanke (2/2020 – 3/2021), jonka tavoitteena on

  • vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja
  • löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
  • rohkaista nuoria tuomaan epäkohtia esille ja mahdollistetaan löytämään niihin ratkaisuja
  • lisätä nuorten tietoa, miten ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin
  • edistää sukupolvien välistä oppimista
  • lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä
  • vahvistaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia


Hankkeesta tehdään tutkimusta, joka tulee olemaan osa Demokratiakokeilut 2020-hankkeiden yhteistä isompaa tutkimuskokonaisuutta. Tutkimus julkaistaan tällä sivustolla keväällä 2021.

 

Näin voi vaikuttaa -opas

Nuorten politiikkakoulu on julkaissut Näin voi vaikuttaa -oppaan, joka on suunnattu nuorille. Sitä voi hyödyntää nuorten lisäksi myös kaikki nuorten parissa työskentelevät sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet. Oppaaseen on koottu erilaisia vaikuttamisen tapoja ja paikkoja. 

 

Näin voi vaikuttaa -opas (pdf)

Nuorten politiikkakoulu

Projektityöntekijä
Noora Mäkinen
p. 040 610 9710
noora.makinen[at]ouka.fi


Projektityöntekijä
Marjut Lehtonen
p. 040 614 5899
marjut.lehtonen[at]ouka.fi


Tutkimus:
Anna Suorsa
p. 050 432 9211
anna.suorsa@oulu.fi

 

 @nuortenpolitiikkakoulu