Nuorten politiikkakoulu -hanke

Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulu on kokonaisuus, joka sisältää erilaisia nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistamiseksi suunniteltuja toimintamalleja.

Tavoitteena on

 • vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja
 • löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
 • rohkaista nuoria tuomaan epäkohtia esille ja mahdollistetaan löytämään niihin ratkaisuja
 • lisätä nuorten tietoa, miten ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin
 • edistää sukupolvien välistä oppimista
 • lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä
 • vahvistaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia.

Nuorten politiikkakoulu käynnistyi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamana Demokratiakokeilut 2020 –hankkeena. Oulussa toteutettavan hankkeen toisena rahoittajana toimi Oulun kaupunki. Hanke toimi aktiivisesti helmikuusta 2020 maaliskuuhun 2021 ja siinä työskentelivät Marjut Lehtonen ja Noora Mäkinen.

Toiminta suunniteltiin ja kehitettiin nuorten, kaupungin ja hanketyöntekijöiden sekä luottamushenkilöiden yhteistyönä. Nuorten politiikkakoulu -hankkeen päättymisen jälkeen politiikkakoulun toimivia toimintamalleja otetaan osaksi Oulun kaupungin omaa toimintaa. Toimintamallien toivotaan leviävän ja otettavan käyttöön myös muissa kunnissa. 

Hankkeen julkaisemat materiaalit on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.
Lue lisää Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeista (sitra.fi)

 

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen julkaisut

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen aikana on julkaistu materiaalia nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Materiaalit löytyvät sähköisenä tältä sivulta, painettuja versioita ei ole mahdollista tilata.

Nuorten politiikkakoulun oppaita, juliste ja mainoskortteja esillä

 

Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaali

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen aikana on tehty opetusmateriaalipaketti, johon on koottu kaikki hankkeen keskeiset toimintamallit. Opetusmateriaalia voi vapaasti hyödyntää opettajat, nuorisotyöntekijät, ohjaajat sekä muut nuorten parissa työskenetelvät. Toimintamalleja voidaan käyttää myös soveltaen omaan ryhmään tai kuntaan sopivaksi. Tutustu materiaaliin ja ota toimintamallit rohkeasti käyttöön! 

Opetusmateriaali sisältää:

 • kerrotaan lyhyesti Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta
 • teoriaa osallisuudesta ja vaikuttamisesta
 • mitä nuorten politiikkakoulu on käytännössä
 • ohjeet politiikkakoulun työpajojen vetämiseen
 • ohjeet päättäjävierailujen järjestämiseen
 • liitteet

Lue Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaali (pdf)

Tulosta Näin voi vaikuttaa -sanakortit käyttöösi (pdf).

 

Koulutus Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaalista

Nuorten politiikkakoulu on kokonaisuus, joka sisältää erilaisia nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistamiseksi suunniteltuja toimintamalleja. Niitä voi hyödyntää kaikki nuorten parissa työskentelevät. Koulutus antaa työkaluja Nuorten politiikkakoulun toteuttamiseen omassa työssä.

Voitte tiedustella koulutuksista tai pyytää koulutusta tai esittelyä sähköpostilla noora.makinen@ouka.fi. 
 

Näin voi vaikuttaa -opas

Nuorten politiikkakoulu on julkaissut Näin voi vaikuttaa -oppaan, johon on koottu erilaisia vaikuttamistapoja. Opas on suunnattu nuorille, nuorten ryhmille, sekä muille vaikuttamisesta kiinnostuneille ikään katsomatta. Opasta voi hyödyntää nuorten lisäksi myös kaikki nuorten parissa työskentelevät sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet. 

Näin voi vaikuttaa -opas (pdf)

 

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen loppuraportti

Loppuraportissa on kerrottu hankkeen etenemisestä, mitä hankkeessa tehtiin ja mistä tuotoksia löytyy. Raportissa on kerrottu hankkeen toteuttajista ja osallistujista, pilottikouluista ja päättäjävierailuista kouluilla. Työpajat vaikuttamisesta, joita järjestettiin nuorille, on avattu raportissa.  Nuorten politiikkakoulu -hankkeen nettisivut ja Instagram-tili @nuortenpolitiikkakoulu sekä julkaisut on käsitelty tekstissä.

Pysyttiinkö aikataulussa, millaisista osista tai vaiheista tekeminen koostui, miten korona vaikutti hankkeen toteutukseen sekä arvioidaan tavoitteita, jotka asetettiin hankkeelle ennen aloittamista sekä miten ne edistyivät hankkeen aikana. Raportissa avataan, miten toiminnan jatkuvuus varmistetaan rahoituksen kohteena olevan hankkeen jälkeen sekä pohditaan, miten viestinnälliset tavoitteet toteutuivat. Loppuraportissa avataan hanketta, mikä siinä toimi ja mitä opittiin.

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen loppuraportti (pdf)

 

Tutkimus

Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta on tehty tutkimusta. Tutkija Anna Suorsan tekemän tutkimuksen taustalla on osallisuuden, demokraattisen kansalaisuuden, vaikuttavan vuorovaikutuksen ja uusia toimintatapoja tarkastelevan tiedon luomisen tutkimusperinteet. Osallisuutta ja uuden luomista tarkastellaan demokratiakokeilujen vaikuttavuuden näkökulmasta demokraattisen kansalaisuuden toteutumisen tekijöiden avulla (Smith, 2009; Geissel, 2012).

Nuorten politiikkakoulun vaikuttavuutta ja yhteyttä paikallisen päätöksenteon rakenteisiin tarkastellaan kontekstin, sisäisten ja ulkoisten vaikutusten kautta. Kontekstia käsitellään a) hankkeen tavoitteiden ja toiminnan, ja b) hankkeen inklusiivisuuden ja osallistumisen kulttuurin, kuten osallistujien demokratia-asenteiden kautta. Sisäisten vaikutusten tarkastelussa esillä ovat a) toiminnan deliberatiivisuus eli keskustelevuus, kuten keskustelun tasapuolisuus, mielipiteiden ja tiedon tuotanto ja b) demokraattinen kansalaisuus, kuten osallistujien tietotaso ja demokratiataidot. Ulkoisten vaikutuksen tarkastelussa keskitytään a) hankkeen kytköksiin päätöksentekojärjestelmään sekä b) hankkeen kokemuksiin päättäjien ja opettajien näkökulmasta. (Ote tutkimusraportista)

Tutkija Anna Suorsan tekemä tutkimusraportti: Nuorten politiikkakoulu nuorten vaikuttamisen tapoja ja mahdollisuuksia kehittämässä (pdf).

 

Syväsukellus Demokratiakokeilut 2020 -hankkeisiin:

Nuorten politiikkakoulun yhteenvetoseminaari

Seminaari järjestetttiin webinaarina 16.3.2021.

Ohjelma

 • Nuorten politiikkakoulu - mikä se on, projektityöntekijä Noora Mäkinen
 • Oulun kaupungin puheenvuoro, kaupunginhallituksen pj.​ Mirja Vehkaperä
 • Uusia keinoja osallisuuteen – Sitran Demokratiakokeilut 2020, asiantuntija Elina Eerola, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ​
 • Oikeusministeriön puheenvuoro, Demokratia- ja julkisoikeusosasto -yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson
 • Nuorten politiikkakoulusta tehdyn tutkimuksen esittely, tutkija Anna Suorsa​ Oulun yliopisto
 • Nuorten politiikkakoulu nuoren silmin, Milla Pekkala ​
 • Hankkeen pilottikoulun opettajan puheenvuoro, Anna Kalliokoski ja Outi Kukkonen, Kiimingin lukio
 • Keskustelua​

Nuorten politiikkakoulu

Osallisuusvalmentaja
Noora Mäkinen
p. 044 703 8314
noora.makinen[at]ouka.fi

 

Tutkimus:
Anna Suorsa
p. 050 432 9211
anna.suorsa[at]oulu.fi

 

 @nuortenpolitiikkakoulu