#opendata makes you move 5.6.2015

Open Data Makes You Move! 
 
Tieto jakoon - innovointi liikkeelle 
 
Ideointia ja tulevaisuuden visiointia oli tarjolla 6Aika-kaupunkien ja Microsoftin järjestämissä Open Data hackathon yhteistyötapahtumissa 5.6. ympäri Suomen. Yhteistoiminnalliseen innovointiin kannustaneet hackathonit kokosivat avoimen datan mahdollisuuksista kiinnostuneita ja sitä työssään hyödyntäviä ihmisiä yhteen Oulussa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Tapahtumat olivat osa Nordic Open Data -viikon sisältöä.
Oulussa aamupäivä kuunneltiin streamattuja etäluentoja Helsingin Open Data hackathonista hotelli-ravintola Lasaretin tiloissa. Tämän jälkeen päivä jatkui spontaanin ideoinnin, keskustelujen sekä koodauksen parissa.
 
Älykkäät ja avoimet palvelut -kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia
 
Oulun tapahtuman avasi konsernipalveluiden tietohallintopäällikkö Juhani Heikka. Puheessaan Heikka muistutti kaupungin digitaalisesta agendasta - strategiasta, jolla tavoitellaan sekä digitalisoituja palveluja että niiden korkeaa käyttöastetta. 
"Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on taata digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyys.  Tarkoituksena olisi saada 80 -prosenttia palveluista digitaalisten kanavien äärelle. Helppokäyttöisyys on yksi tärkeä keino saada digitaalisten palveluiden käyttöaste korkealle." Heikka valottaa kaupungin visioita.
Avoin data on tämän aikakauden ilmiö, joka edesauttaa asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä
 
Innovoinnista liiketoimintaa
 
Brainstorming, spontaaninen ideointi, auttaa luomaan innovatiivisia ja ennakkoluulottomia näkökulmia - jopa liikeideoita. Helppoa se ei kuitenkaan ole.
"Jos ihmiselle sanotaan että "Innovoikaa" niin meidän aivot lyö aika hyvin itsensä jumiin eikä mitään järkevää pääse syntymään", toteaa Mikko Kasanen, Microsoftilla työskentelevä Technical Evangelist.  
Haastavat tilanteet vaativat lujia otteita. Tai jos ei lujia niin ennalta arvaamattomia ainakin. Näin toimi Kasanen Oulun Open Data hackathon -tapahtumassa pyytäessään ensin hack day:n tiimejä kirjoittamaan paperille sekä hyviä että huonoja ideoita, ja tämän jälkeen repiessään kaikki hyvät ideat sisältäneet paperit suoraan roskikseen.
"Me olemme todella hyviä keksimään huonoja ideoita ja yleensä nämä harjoitukset menee siten, että huonoja ideoita syntyy iso pino huomaamatta. "
"Sen jälkeen nämä kovan työn takana olleet hyvät ideat revitään ja huonot ideat annetaan toisille ryhmille sillä ajatuksella, että he vääntäisivät ne hyviksi ideoiksi" Kasanen lisää ja muistuttaa, että hommassa on hyvä olla pilkettä silmäkulmassa.
 
Avoimen tiedon mahdollisuudet
 
Kaupungin tietohallintopäällikkö painottaa avoimen datan moninaisia hyötyjä:
"Avoin data on tämän aikakauden ilmiö, joka edesauttaa asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä."
"Liikettä voi ajatella monella tasolla: pitää saada datat auki, kehitys liikkeelle, uudet ideat ja yritykset liikkeelle ja sitä kautta uusia asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluita, jotka voivat helpottaa liikkumista, tilaisuuksien löytymistä, liikunnallisuuden edistämistä – you name it – vain taivas on rajana. "Heikka toteaa loppuun.
 
Pääpalkinnoiksi tapahtumassa arvottiin viidelle osallistujalle kahden päivän Qstock -lippuja. Arpaonni osui Erja Heikkisen, Heli Lundberg-Mikkosen, Riitta Liisa Linnalan ja Annika Tervamaan sekä Dalibor Simekin kohdalle. 
Lisäksi Microsoft jakoi yllätyspalkintoja osanottajille.
 
Jasmin Dost, viestinnän harjoittelija