Oulu 1301-1600

Vuosi 1323
Pähkinäsaaren rauha Ruotsin ja Novgorodin välillä. Rajanvedossa Oulun seutu jäi Novgorodin alueeksi. Novgorodin ja sen kukistamien karjalaisten - joita muutti vähäinen määrä myös asukkaiksi - tärkein yhteydenpitoväylä pohjoiseen oli Oulujoki.

Vuosi 1375
Kastellin linna rakennettiin Oulujokisuulle Ruotsin vallan sotilaalliseksi tueksi Novgorodia vastaan. Asukkaita muuttaa erityisesti Lounais-Suomesta, ehkä ruotsalaisen esivallan kehotuksesta. Ruotsin valta vakiintuu.

Vuosi 1590
Pietari Bagge perustaa Oulunlinnan Oulujoen suuhun paikalle, joka jo ennen oli varustettu.

Vuosi 1595
Täyssinän rauha Ruotsin ja Venäjän välillä. Venäjä tunnusti Ruotsin omistusoikeuden mm. Oulujärven ja Oulun seudun alueisiin.