Talouskasvun aikakausi

1700-luku oli Oulun kasvun aikaa. Laivanrakennus kohosi kukoistukseensa Krimin sodan jälkeen 1856 ja pian oli Oulun kauppalaivasto maan suurin. Vientitervaa varten perustettiin Toppilaan 1777 kolmen varastomaka-siinin tervahovi. Se paloi 1901. Yhteydet maailmalle virkistivät myös kulttuurielämää.

Oulun vaakunakala, lohi, oli vientikala ja hyvin arvostettu Tukholman kuninkaallisessa hovissakin. Lohi vaikutti teollistuvan Oulun energian saantiin 1600-luvun lopussa, kun määrättiin, että Hupisaarten putaiden myllyt ja sahat oli suljettava kalastuksen vuoksi lohen nousun ajaksi. Merikoskea ei kyetty kahlitsemaan, mutta Oulujokisuun monet pienet kuohuvat purot antoivat riittävästi tehoa alkavalle teollisuuden koneellistumiselle.