Varhainen johtajisto

  • Oulua johti perustamisesta alkaen porvariston edustajien muodostama raati, jossa yhtenä jäsenenä oli kuninkaan valitsema vouti.
  • 26.12.1619 raati muutettiin asetuksella maistraatiksi ja sen puheenjohtaja nimettiin pormestariksi. Kaupunkilaisten varsinaisiksi edustajiksi tulivat elinikäiset kaupunginvanhimmat.
  • 8.12.1873 keisarillinen asetus lakkautti porvariston etuoikeudet ja kaupunginvanhinten tilalle tulivat kaupunginvaltuutetut.
  • 1.12.1874 perustettiin kaupunginvaltuusto, joka kokoontui ensimmäisen kerran 4.1.1875.
  • 1883 vahvistui rahakamarin asema kaupungin taloudenhoitajana.
  • 1917 säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
  • 1927 lakkautettiin rahatoimikamari ja tilalle tuli kaupunginhallitus, joka kokoontui ensimmäisen kerran 7.1. 1931. Sen tehtävänä oli valmistella asiat kaupunginvaltuustolle ja valvoa valtuuston päätökset ja määräykset.
  • Nykyisessä kaupungintalossa kaupungin rahatoimikamari toimi loppukesästä 1920 alkaen ja kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous talossa oli 23.11.1920.
  • Ensimmäiseen omaan saliinsa valtuusto kokoontui 21.12.1920 ja nykyinen sali otettiin käyttöön 8.4.1980.
  • Kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous sen nykyisessä salissa pidettiin 13.4.1981.