Haku taiteen perusopetukseen - Oulun konservatorio - Oulun kaupunki

Haku taiteen perusopetukseen

Hakuaika 1. - 31.3.2022
 

Sähköinen hakulomake täytetään 1. - 31.3.2022 välisenä aikana klassisen ja rytmimusiikin osastoille.  Hakulomakkeet aukeavat 1.3.2022 klo 09.00.

Hakuopas

 

Hakulomakkeet 

Hakea voi maksimissaan kahteen instrumenttiin. Jos haet kahteen soittimeen, täytä molempiin oma hakulomake.

Haku musiikin perusopintoihin - klassinen musiikki (linkki aukeaa 1.3.2022)
Haku musiikin perusopintoihin - rytmimusiikki (linkki aukeaa 1.3.2022)

Haku sivuaineeseen - klassinen musiikki (linkki aukeaa 1.3.2022)
Haku sivuaineeseen - rytmimusiikki (linkki aukeaa 1.3.2022)

Sivuainehaku on tarkoitettu vain jo Oulun konservatoriossa oleville oppilaille.

Syventäviin opintoihin ei erikseen haeta, vaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventäviin opintoihin saatuaan musiikin perusopintojen todistuksen.  Syventäviin opintoihin hakeutuvilta edellytetään kuitenkin todistusta perustasolta/perusopinnoista, joka tulee esittää pääsykoelautakunnalle.

Pääsykoekutsu lähetetään viimeistään huhti-toukokuun vaihteessa hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Pääsykokeet järjestetään viikolla 20 (17. - 21.5.).

Mikäli hakijan kotikunta on joku muu kuin Oulu, Kempele tai Ii, ratkaisee oppilaspaikan saamisen lopullisesti se, maksaako oppilaan kotikunta tai oppilas itse oppilaskohtaisen nettomenon (n. 950 €/lukuvuosi).

Oulun koronatilanne saattaa vaikuttaa toukokuussa pidettäviin pääsykokeisiin, joten seuratkaa nettisivujemme UUTISET/AJANKOHTAISTA osiota. Koronatilanteesta johtuen varaamme oikeuden siirtää pääsykokeita tai  suorittaa lukuvuoden 2022-2023 opiskelijavalinta tarvittaessa myös ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin siihen, että pääsykokeet voidaan turvallisesti järjestää ja oppilaspaikat jaetaan pääsykokeitten tulosten perusteella.