Haku taiteen perusopetukseen

Hakuaika 1.3. - 16.4.2023
 

Sähköinen hakulomake täytetään 1.3. - 16.4.2023 välisenä aikana klassisen ja rytmimusiikin osastoille.  Hakulomakkeet aukeavat 1.3.2023 klo 09.00.

Hakuopas

 
 

Hakulomakkeet 

Hakea voi maksimissaan kahteen instrumenttiin. Jos haet kahteen soittimeen, täytä molempiin oma hakulomake.
You are allowed to apply to two instruments. Fill out separate application for each instrument.

Apply to basic studies, classical music:
Haku musiikin perusopintoihin - klassinen musiikki (linkki aukeaa 1.3.2023)

Apply to basic studies, rhythm music:
Haku musiikin perusopintoihin - rytmimusiikki (linkki aukeaa 1.3.2023)

Syventäviin opintoihin haetaan samalla hakulomakkeella. Todistus perusopinnoista tulee toimittaa konservatorion opintotoimistoon. 

 

Sivuainehaku on tarkoitettu vain jo Oulun konservatoriossa oleville oppilaille.
Only students already studying in Oulu Conservatory can apply to secondary subject.

Apply to secondary subject, classical music:
Haku sivuaineeseen - klassinen musiikki (linkki aukeaa 1.3.2023)

Apply to secondary subject, rhythm music:
Haku sivuaineeseen - rytmimusiikki (linkki aukeaa 1.3.2023)


Pääsykoekutsu lähetetään toukokuun alussa hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Pääsykokeet järjestetään viikkojen 20 ja 21 aikana .

Mikäli hakijan kotikunta on joku muu kuin Oulu, Kempele tai Ii, ratkaisee oppilaspaikan saamisen lopullisesti se, maksaako oppilaan kotikunta tai oppilas itse oppilaskohtaisen nettomenon (n. 950 €/lukuvuosi).