Ammatillinen koulutus - Klassinen musiikki

Klassisen musiikin opintoihin sisältyy pää- ja sivuinstrumentin opintoja sekä yhtye- ja orkesterimusiikin opintoja. Opintoihin sisältyy myös teoria-aineita sekä yhteisiä tutkinnon osia (koostuu mm. lukio-opinnoista) 35 osp.

Muusikon koulutusohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat keskittyä  täysipainoisesti musiikin opiskeluun. Saat työskennellä ja kehittyä  musiikin ammattilaisten kanssa, ja näin hyvän pohjan jatko-opinnoille  esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  Opinnot on tarkoitettu vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille nuorille, joilla on  instrumentissaan ja musiikin teoriassa vähintään musiikin perusopintojen oppimäärää  vastaavat tiedot ja taidot.  Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sen ohjeellinen kesto kolme  vuotta. Aiemmin II asteen tutkinnon jo suorittaneille (esim. ylioppilaille) ohjeellinen kesto on kaksi vuotta.
 
Musiikkialan perustutkinto antaa ammatillisen perusvalmiuden ja yleisen  korkeakoulukelpoisuuden, samanaikaisesti on mahdollista suorittaa myös  ylioppilastutkinto. Opiskelu on päätoimista ja siihen voi hakea opintotukea.
Koulutus on opiskelijalle maksutonta, minkä lisäksi hänelle kuuluu opetuspäivinä  ilmainen ateria ja terveydenhuolto.
 

Opiskelemaan haetaan toisen asteen yhteishaussa keväällä 2021 osoitteessa www.opintopolku.fi tai hakemalla suoraan oppilaitokseen (aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet).

Yhteishaun hakemuksen lisäksi tulee täyttää lisätietolomake, jonka voi täyttää konservatorion nettisivuilla www.oulunkonservatorio.fi 23.2.2021 lähtien.

Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta antaa opinto-ohjaaja Tapio Tekoniemi p. 044 703 9168 tai tapio.tekoniemi@ouka.fi.