Musiikki harrastukseksi - Oulun konservatorio - Oulun kaupunki

Musiikki harrastukseksi

Musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan on tavoitteellista harrastustoimintaa pääasiassa lapsille ja nuorille. Hakuaika on maaliskuussa. Opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Oulun konservatoriossa voit opiskella laajan oppimäärän klassisen musiikin tai rytmimusiikin osastoilla. Alle kouluikäisille lapsille tarjoamme varhaisiän musiikkikasvatusta, johon on erillinen hakuaika.

Täältä voit tutustua konservatorion soitinvalikoimaan.

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. Oppilas oppii taitoja, joita tarvitaan musiikin esittämisessä ja yhteismusisoinnissa.

Perusopinnoissa oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia. Hän kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa joko syventävissä opinnoissa tai hakeutua musiikin ammattiopintoihin.

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Oulun konservatorion opetustarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa, ja koko opiskelusuunnitelma kirjataan Wilmaan.

 

Tiettyihin ryhmäaineisiin (esim. orkesterit ja musiikin hahmotusaineet) on mahdollistua osallistua myös konservatorion ulkopuolisena opiskelijana. Lisätietoa opintotoimistosta.