Ammatillinen koulutus - Rytmimusiikki

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO RYTMIMUSIIKKI (180 osp)
- opit musiikkia ja saat korkeakoulukelpoisuuden

Oulun konservatorion musiikkialan perustutkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kaikille musiikista kiinnostuneille ja sitä harrastaville, peruskoulun suorittaneille henkilöille.

Tutkinto koostuu ammatillisista opinnoista (145 osp), sekä yhteisistä tutkinnon osista (lukio-opinnot, 35 osp). Koulutuksen ohjeellinen kesto on n. 3 vuotta, mutta se voi olla lyhyempikin opiskelijan aiemmista opinnoista riippuen. Aiemmin II asteen tutkinnon suorittaneilla (esim. ylioppilailla) opintoaika on 2 vuotta. Koulutus antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden sekä kehittää opiskelijan tietotaitoa rytmimusiikin alalla. Se on ko. musiikkia harrastavalle nuorelle erinomainen vaihtoehto esim. lukion sijaan. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa myös nk. kaksoistutkinto (muusikko & ylioppilas). 

YHTEISTYÖSSÄ AMMATTILAISTEN KANSSA

Oulun konservatorion musiikkialan perustutkinnon opiskelijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus satsata oman soittotaitonsa kehittämiseen. Painopistealueitamme ovat erityisesti instrumentti– ja yhtyesoitonopetus sekä maassamme ainutlaatuinen yhteistyö alan ammattiartistien kanssa.

Instrumenttiopetusta on 75min/vko, lisäksi yhtyesoiton (3-5 tuntia/vko) ja erilaisten teematyöpajojen puitteissa opiskelijan valmiudet hallita rytmimusiikin eri tyylilajeja sekä säestäjänä että solistina kehittyvät.

Yhtyetyöskentelyn keskeisenä osana on yhteistyö musiikkialan ammattilaisten kanssa. Oulun konservatorion rytmimusiikin ammattiopiskelijat tekevätkin jo opiskeluaikanaan keikkailuyhteistyötä eri artistien kanssa. Tällaisessa toiminnassa ovat olleet tähän asti mukana mm. Osmo Ikonen, Martin Classen (ger), Jiri Nikkinen, Sami Saari, Veeti Kallio, Seppo Kantonen, Kirmo Lintinen, Erja Lyytinen, Jouni Järvelä, Edu Kettunen, Esa Kaartamo, Mikko Kuustonen, Aki Louhela, Marzi Nyman, Pope Puolitaival, Ignaz Dinne (ger), Romy Camerun (ger) sekä Henry Ojutkangas. 
Lisäksi viikottainen jamityöskentely kehittää positiivista rutiinia esiintymisiin ja niiden valmistamiseen.

Opetussuunnitelman muita painopistealueita ovat musiikin teoria- ja sovitusaineet sekä musiikkiteknologia (PA-laitteet & Midi-työskentely).

Opetettavia aineita ovat mm:

Pää- ja sivuinstrumentti
Rytmimusiikin teoria-aineet
Rytmimusiikin sovitus
Rytmimusiikin historia
Musiikkiteknologia
Bändiopinnot
Studiotyöskentely
Erilaiset workshopit
Muusikon työelämätietous
Erilaiset opiskelijan valitsemat projektiopinnot

Rumpali

Brecker

Legendaarinen jazz-muusikko Randy Brecker luennoimassa Oulun konservatoriolla.