Varhaisiän musiikkikasvatus - Oulun konservatorio - Oulun kaupunki

Varhaisiän musiikkikasvatus

MUSKARISSA ON MUKAVAA!

Hakuaika Oulun konservatorion musiikkileikkikouluun (opetuspaikkoina Oulun keskusta ja Oulunsalo) on 6.4. (klo 9.00) -28.4.2022 (klo 22.00). 
 


Hakutulokset lähetetään hakijoille tiedoksi sähköpostilla kesäkuussa hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Oulun konservatorion musiikkileikkikoulussa annettava opetus on tavoitteellista, asteittain etenevää 0-6-vuotiaille tarkoitettua musiikkikasvatusta. 

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillista kehittymistä. Samalla luodaan ja kehitetään musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikätasolle sopivalla tavalla.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonais-valtainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri.

Musiikkileikkikoulussa on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Ryhmä määräytyy lapsen iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten perusteella. 

 

Oulunsalossa tarjotaan lukuvuonna 2022-2023 Lauluryhmää 5-8-vuotiaille lapsille:

Rohkaisemme lapsia itseilmaisuun laulaen ja musisoiden iloisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Ryhmän pääpaino on laulamisessa. Laulamme monipuolisesti perinteisiä ja uusia lasten- ja kansanlauluja sekä eri tyylilajeja ja lasten omiakin suosikkikappaleita. Laulamme myös eri kielillä helppoja kappaleita sekä harjoittelemme laulamaan kaanonissa sekä laulamaan helppoja lauluja hiukan myös nuottikuvasta. Tutustumme myös leikinomaisesti musiikillisiin termeihin ja käsitteisiin laulamisen tueksi.

Teemme leikinomaisesti myös ääniharjoituksia ja lapset saavat halutessaan säestää omaa tai toisten lasten laulua esimerkiksi laattasoittimilla. Mukana on myös musiikkiliikuntaa ja -leikkejä sekä soittamista eri soittimilla ja loruilua. Voidaanpa innostua tekemään vaikka omiakin lauluja yksin tai yhdessä! Lapset saavat ideoida ja käyttää omaa luovuutta nauttien ja inspiroituen laulamisesta ja musiikista.

Opettaja säestää lasten laulua mm. pianolla, kitaralla, ukulelella, kanteleella, laattasoittimilla ja rummuilla. Oppikirjaa ei tässä ryhmässä ole vaan tunneilla opettaja jakaa materiaaleja. Kansio nuotteja varten on hyvä olla.

 

Musiikkileikkikoulun lapsiryhmät:

Perheryhmät (alle kolmevuotiaat aikuisen kanssa)
vauvat (alle 1-vuotiaat)
1-vuotiaat
2-vuotiaat
sisarusryhmä (vauva/1-v. + vanhempi sisarus n. 3 vuotta)

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat lapset)
3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Soitinryhmät (6-vuotiaat lapset)
6-vuotiaat, 5-kielinen kantele (alkeisryhmä)
6-vuotiaat, nokkahuilu (alkeisyhmä)
6-vuotiaat, rytmiryhmä (mm. yhteismusisointia rytmi- ja laattasoittimilla)

6-vuotiaat, ukulele

7-vuotiaat, 5-kielinen kantele (jatkoryhmä)

Ryhmien lukujärjestykset:

Oulu

Oulunsalo

Lukukausimaksu: 1.8.2018 alkaen 125,00 €/lukukausi (+uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €)
 

Uudet oppilaat voivat käydät tutustumassa opetukseen kaksi kertaa veloituksetta.

Lisätietoja:
varhaisiän musiikinopettajat: Taru Ylitapio, puh. 044 703 9176, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi ja Hanne Pekki, puh. 040 512 3227, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Oulun konservatorion opintotoimisto: 044 703 9160 ja 044 703 9162.

Muskarilaisia