Varhaisiän musiikkikasvatus

MUSKARISSA ON MUKAVAA!

Hakuaika Oulun konservatorion musiikkileikkikouluun (opetuspaikkoina Oulun keskusta ja Oulunsalo) on 11.4.2023 (klo 9.00) -3.5.2023 (klo 22.00). 
Jatkuva haku musiikkileikkikouluun 7.8.2023 klo 9.00 - 31.1.2024 klo 22.00 välisenä aikana.
 


Hakutulokset lähetetään hakijoille tiedoksi sähköpostilla kesäkuussa hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Oulun konservatorion musiikkileikkikoulussa annettava opetus on tavoitteellista, asteittain etenevää 0-6-vuotiaille tarkoitettua musiikkikasvatusta. 

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillista kehittymistä. Samalla luodaan ja kehitetään musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikätasolle sopivalla tavalla.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonais-valtainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri.

Musiikkileikkikoulussa on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Ryhmä määräytyy lapsen iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten perusteella.

 

Musiikkileikkikoulun lapsiryhmät:

Perheryhmät (alle kolmevuotiaat aikuisen kanssa)
vauvat (alle 1-vuotiaat)
1-vuotiaat
2-vuotiaat
sisarusryhmä (vauva/1-v. + vanhempi sisarus n. 3 vuotta)

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat lapset)
3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Soitinryhmät (6-vuotiaat lapset)
6-vuotiaat, 5-kielinen kantele (alkeisryhmä)
6-vuotiaat, nokkahuilu (alkeisyhmä)
6-vuotiaat, rytmiryhmä (mm. yhteismusisointia rytmi- ja laattasoittimilla)

6-vuotiaat, ukulele

7-vuotiaat, 5-kielinen kantele (jatkoryhmä)

7-vuotiaat, ukulele (jatkoryhmä)

5-8-v lauluryhmä (Oulunsalo)

Ryhmien lukujärjestykset:

Oulu

Oulunsalo

Lukukausimaksu: 1.8.2022 alkaen 130,00 €/lukukausi.
 

Lisätietoja:
varhaisiän musiikinopettajat: Taru Ylitapio, puh. 044 703 9176, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi ja Hanne Pekki, puh. 040 512 3227, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Oulun konservatorion opintotoimisto: 044 703 9160 ja 044 703 9162.

Muskarilaisia