Koulun esittely

Pitkäkankaan koulu (1-9)

Pitkäkankaan koulussa opiskelee vuosiluokilla 1-9 n. 800 oppilasta, joista n. 300 1-6. luokilla ja n. 500 7.-9. luokilla. Perusopetusryhmien (34) lisäksi koulussamme toimii neljä pienryhmää, joustavan perusopetuksen luokka (jopo) ja ip -kerho. Yhtenäiskoulumme tarjoaa Pitkäkankaan alueen alakouluikäisille ja Oulunsalon alueen yläkouluikäisille lapsille hyvän oppimisympäristön.  Mm. liikunnalliset puitteet läheisten palloilu/jäähallin ja urheilukenttien ansiosta ovat erinomaiset. Koulumme toiminta-ajatus on 'Juuret, kasvu ja hyvä elämä'. On hyvä oppia tuntemaan juurensa sekä rakentua ja kasvaa hyvässä huolenpidossa. Kiusaamista ehkäistään koulussamme mm. KiVa-koulu –toiminnalla. Vihreä Lippu, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta edistävät  osaltaan koulussa viihtymistä. Tavoitteenamme on kasvattaa alueen lapsista tulevaisuuteensa luottavia vastuullisia ja hyväkäytöksisiä nuoria.

Opetuksessa huomioidaan oppilaiden eritahtinen kehitys ja kohdennetaan tuki riittävän varhain. Koulunkäynninohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, terveydenhoitajat, koululääkäri ja koulupsykologi auttavat tarvittaessa oppilaita, joilla on erityisiä vaikeuksia opiskelussaan tai elämänhallinnassaan. Yhteistyötä tehdään myös mm. nuorisotoimen kanssa.

 

Opintie 6, 90460 Oulunsalo

Pitkäkankaan koulu

050 3886990, rehtori Miia Viljamäki

044 4973136, vararehtori Johanna Hankonen

050 388 7006, apulaisjohtaja Janne Järnfors

050 3886999, koulusihteeri Jenni Nikumatti

050 3886996, koulusihteeri Anne Pirilä

s-posti muotoa  etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

044 4973106, opinto-ohjaaja Liisa Portaankorva

044 4973105, opinto-ohjaaja Anu Viita-aho

s-posti muotoa  etunimi.sukunimi@eduouka.fi