Jälki-istunto

Luokka-asteilla 1–4 oppilaan oma opettaja huolehtii jälki-istunnon suorittamisesta.

Jälki-istuntotilaisuus on käytössä luokka-asteilla 5–9. Jälki-istunto suoritetaan seuraavana mahdollisena keskiviikkona. Mikäli oppilaalla on useita jälki-istuntorangaistuksia, oppilas suorittaa ne siinä järjestyksessä, missä ne on hänelle määrätty.

Ellei oppilas tule määrättynä aikana suorittamaan jälki-istuntoa, jälki-istunnon valvoja ilmoittaa asiasta oppilaan luokanvalvojalle/luokanopettajalle. Luokanvalvoja/luokanopettaja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja huolehtii, että oppilas suorittaa hänelle määrätyn jälki-istunnon.

Jälki-istunnon säännöt: ei kännykkää, kuulokkeita, päähineitä, takkeja yms. Lisäksi istutaan asiallisesti, ei jutella, nojailla tai nukuta.

”Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.” Perusopetuslaki 36 §

Mikäli oppilas ei suorita jälki-istuntoa asiallisesti, oppilas poistetaan jälki-istunnosta toisen huomauttamisen jälkeen ja jälki-istunto mitätöidään. Jälki-istunnon valvoja määrää oppilaan tulemaan jälki-istuntoon uudestaan seuraavana keskiviikkona ja tiedottaa asiasta luokanvalvojaa ja huoltajaa.

Jälki-istunto pidetään keskiviikkoisin klo 14.15 luokassa K14 ja se kestää 45 minuuttia.