Yhdenver­taisuus ja tasa-arvo

Pitkäkankaan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2025

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulussa

Pitkäkankaan koulussa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekijöitä

Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuusselvitys

Ehdotetut tavoitteet ja toimenpiteet

Seuranta