Järjestyssäännöt

Pitkäkankaan koulun järjestyssäännöt (1.8.2023 alkaen)

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4. Järjestyssääntöjen rikkominen (POL§ 35, 36)