Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

SEKSUAALISEEN HÄIRINTÄÄN PUUTTUMINEN

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

Jos näet häirintää tai ahdistelua:

Kuinka toimin, jos koen itse häirintää tai ahdistelua?

Jos kohtaat seksuaalista häirintää tai ahdistelua: