Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

Jos sinua häiritään tai ahdistellaan

Kuinka toimin, jos koen itse häirintää tai ahdistelua?

Jos havaitset häirintää tai ahdistelua