Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen tarkoittaa yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tuen antaminen perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 

Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin, koulun ja oppilashuollon eri toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi joustavien opetusjärjestelyjen ja muiden erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.

Kouluterveydenhuolto

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaus

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilashuolto