Työelämään tutustuminen

Pitkäkankaan koulussa järjestetään työelämään tutustumista seitsemännellä vuosiluokalla yksi päivä, kahdeksannella luokalla viisi päivää ja yhdeksännellä luokalla viisi päivää. TET-jaksojen ajankohdat sovitaan lukuvuosittain.  

Työelämään tutustuminen

 • Tutustuttaa ammatteihin ja työpaikkoihin 
 • Opettaa työnhakua 
 • Tutustuttaa työelämään ja sen pelisääntöihin
 • Selkiyttää jatko-opinto- ja ammatinvalintasuunnitelmia 

TET 7. lk

Ajatuksena on, että oppilas on TET:issä huoltajansa tai tutun aikuisen työpaikalla yhden päivän. Jos TET-paikka ei järjesty millekään työpaikalle, oppilaalla on TET-päivä koulun keittiöllä.

Jos TET-päivälle sattuu koe, oppilaan pitää sopia etukäteen kokeen tekemisestä opettajan kanssa. Oppilas selvittää ja tekee TET-päivän koulutehtävät ja läksyt.

TET 8.lk ja 9.lk  

Päävastuu TET-paikan hakemisessa on oppilaalla. Opinto-ohjaaja auttaa tarvittaessa. 

TET on oppilaan koulutyötä, joten koulun järjestys- ja käyttäytymissäännöt ovat siis voimassa. 

Työpäivän pituus on kuusi tuntia, ja se sijoittuu klo 8–20 väliseen aikaan (Laki nuorista työntekijöistä). Oppilaan tulee olla TET-jakson aikana joka päivä TET-paikassaan. 

Oppilaat eivät ole työsuhteessa työnantajaan, eikä heille makseta palkkaa. Työpaikalla tulee olla vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet ja ohjaa ja valvoo työskentelyä. 

Koulu maksaa oppilaan matkat, mikäli työmatkan pituus on yli viisi kilometriä ja työpaikka on Oulun joukkoliikenteen matkustusvyöhykkeillä (enintään kolme vyöhykettä: ABC tai BCD). 

Työpäivään sisältyy puolen tunnin ruokatauko. Oppilas voi ruokailla työpaikkaa lähinnä olevassa Oulun kaupungin koulussa. Joissakin työpaikoissa oppilaalle tarjotaan ruoka. Oppilas voi omakustanteisesti ruokailla myös muualla tai ottaa omat eväät.  

Poissaolo TET-paikasta on poissaolo koulusta. Poissaolosta on ilmoitettava välittömästi työpaikan vastuuhenkilölle. Lisäksi poissaolo selvitetään luokanvalvojalle. Jos oppilas on luvatta poissa TET:sta, hän tekee myöhemmin korvaavia tehtäviä. 
 

Nuorta ei saa käyttää TET-jakson aikana töihin, joita ei pidetä nuorille sopivana. (Laki nuorten työntekijöiden suojelusta). Koulun tapaturmavakuutus on voimassa TET-päivien aikana. Jos oppilas aiheuttaa työpaikalla vahinkoa sääntöjen vastaisella käytöksellä, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Työpaikan salassapitovelvollisuus koskee myös TET-oppilasta.  

 Oppilas tekee TET-jaksostaan raportin koulussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja hän saa TET-jaksostaan todistuksen.  
 

Ohjeita TET-paikan hakemiseen 

 • Esittele itsesi 
 • Selvitä TET:in ajankohta tarkasti 
 • Selvitä työajat, vaatetus ja yhteyshenkilö 
 • Lopeta kohteliaasti, vaikka et saisikaan paikkaa. 

 
Ohjeita TET-jaksoa varten 

 • Noudata matkoilla liikennesääntöjä ja tarpeellista varovaisuutta. 
 • Anna vastuuhenkilöllesi TET-tiedote. 
 • Noudata tarkasti työnantajan/vastuuhenkilön antamia ohjeita. 
 • Käytä turvalaitteita. Älä koske laitteisiin, joiden käyttöön sinua ei ole opastettu. 
 • Pukeudu asiallisesti ja työsi vaatimalla tavalla. 
 • Älä myöhästy. Jos sairastut, ilmoita siitä työnantajalle ja kouluun. 
 • Ole tehtävissäsi huolellinen. 
 • Kysy rohkeasti neuvoa. Ole aktiivinen ja oma-aloitteinen. 
 • Käyttäydy asiallisesti ja ole kohtelias. 
 • Muista vaitiolovelvollisuutesi. 
 • Muista myös iloinen olemus ja hymy. 
 • Tee TET:in aikana/jälkeen koulusta annetut tehtävät. 
 • Palauta TET-vihkosi ja -todistus opinto-ohjaajalle välittömästi TET:in jälkeen.

Usein kysyttyä TET-jaksosta