Valinnaisaineet

Neljännen ja viidennen luokan oppilaat valitsevat seuraavalle lukuvuodelle kaksi tuntia valinnaisia opintoja. Näistä valinnaisaineista lähetetään oppilaille ja huoltajille helmikuussa erillinen tiedote.

Viidennen ja kuudennen luokan valinnaisaineet ovat:

  • Kuvataide (KUVx)
  • Kotitalous (KYVx)
  • Käsityö pehmeillä materiaaleilla (KÄSVx)
  • Liikunta (LIVx)
  • Musiikki (MUVx)
  • Steam peruskurssi (MAYHTVTx)
  • Steam jatkokurssi (MAYHTVTx)

Näiden valinnaisten opintojen valinta tehdään huoltajan tunnuksilla yhdessä oppilaan kanssa viikolla 8. Viidennen ja kuudennen luokan valinnaisaineet arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty.

7. luokan oppilaat valitsevat 8. luokalle kuusi tuntia ja 9. luokalle neljä tuntia valinnaisia opintoja.

Oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineen (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous), jota haluaa jatkaa valinnaisena seuraavat kaksi lukuvuotta. Valitun taide- ja taitoaineen laajuus on kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Se arvioidaan osana kaikille yhteisen taide- ja taitoaineen oppimäärää. Muut taide- ja taitoaineet, lukuun ottamatta liikuntaa, päättyvät kaikille yhteisenä oppianeena seitsemännen luokan lopussa. Päättyvistä oppiaineista oppilas saa päättöarvioinnin 7. luokan lopuksi ja arvosana siirtyy sellaisenaan (9. luokan) päättötodistukseen. 

Pitkäkankaan koululla oppilaat valitsevat yhden pitkän valinnaisen aineen, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa. Pitkä valinnaisaine on joko vieras kieli tai syventävä valinnainen aine.  Jos oppilas opiskelee A2 -kieltä, niin hän ei tee tätä valintaa. (A2 -kielestä sisältyy kaksi tuntia valinnaisaineisiin.)

Lisäksi 8. luokalle kaikki oppilaat valitsevat yhden soveltavan aineen, jota oppilaalla on kaksi tuntia viikossa.

Valinnaiset aineet arvioidaan numeroarvosanalla.

Rajauksia valinnaisaineiden ja varavalintojen valitsemiseen:

Taide- ja taitoaine ja syventävä oppiaine eivät saa olla samaa oppiainetta (esim. taitai liikunta ja salibandy).
Liikuntaa voi valita vain kerran.

Jos oppiainetta on jo pakollisena aineena kahdeksannella ja yhdeksännellä, oppilas voi valita kyseistä ainetta vain yhden kerran.

Kuva valinnaisainevaihtoehdoista

Jokaisesta sarakkeesta valitaan yksi oppiaine ja sille varavalinta. HUOM! Poikkeus: A2 -kielen opiskelijat (= 5. luokalla alkanut vieras kieli) eivät valitse syventävää valinnaisainetta ollenkaan.
Ohjeita valintaan: 
Tutustu ennen valintaa oppiaineen sisältöön. Valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Valitse aineita, jotka todella kiinnostavat sinua.
Älä valitse kaverisi tai kurssia opettavan opettajan mukaan.
Keskustele valinnoista huoltajiesi kanssa.
Mieti myös varavalintasi tarkoin.
Valinnat voi tehdä Wilmassa vain selaimen kautta (ei sovelluksella) oppilaan tai huoltajan tunnuksilla.
Valitse Wilman omalta aloitussivulta ”Kurssitarjotin” à ”Kurssitarjottimeen”.
Merkitse kurssitarjottimeen varsinainen valintasi ja sille varavalinta!
Kun olet tehnyt valinnat, ne tallentuvat automaattisesti.