Myöhästymisten seuranta

Oppilas on myöhässä, kun opettaja on ehtinyt aloittaa oppitunnin pitämisen. Myöhästyminen kirjataan Wilmaan.

Mikäli oppilas myöhästyy enemmän kuin puolet oppitunnista, hänen on korvattava ko. tunti toisena erikseen sovittavana ajankohtana. Aineenopettaja ja luokanvalvoja yhdessä huolehtivat asian.

Luokanvalvoja kontrolloi valvontaluokkansa myöhästymisiä.

Viidestä myöhästymisestä oppilas määrätään kasvatuskeskusteluun.

Lue lisää koulumme kasvatuskeskustelusta tästä.