Rajakylän koulu & Kuivasoja

KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE

Rajakylän alakoulun terveydenhoitaja on Johanna Kangas (puh. 044-7034606). Vastaanotto maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Rajakylän koululla, terveydenhoitajan työtilassa. Päivystystunti ma, ke, to klo 11-12. 

 

Kuivasojan koulun terveydenhoitaja on Johanna Kangas (puh. 044-7034606). Terveydenhoitaja on koululla tiistaisin ja tekee määräaikaistarkastukset 2.-4. luokkalaisille. Kuivasojan koulun ekaluokkalaisten laajat terveystarkastukset tehdään Rajakylän koulun terveydenhoitajan tiloissa. 

 

Rajakylän yläkoulun terveydenhoitaja on Tarleena Lehtinen (puh. 044-7034585). Vastaanotto tiistai-perjantai Rajakylän koululla, terveydenhoitajan työtilassa. Päivystystunti ti-pe klo 11-12. 

 

1., 5. ja 8. luokan oppilaille tehdään laaja terveystarkastus, johon toivotaan myös huoltajan osallistumista. Terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi oppilaalle annetaan aika myös koululääkärin tarkastukseen. 

Laajoista terveystarkastuksista informoidaan luokkakohtaisesti myöhemmin tarkemmin. 

Muille ikäluokille tehdään määräaikaistarkastus yhdessä oppilaan ja terveydenhoitajan kanssa. 

Hoitolomaselvityksen alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa, voi pyytää terveydenhoitajalta puhelimitse. Parhaiten kouluterveydenhoitajan tavoittaa ma-pe klo 11-12 . Lapsen sairastumisesta tulee ilmoittaa myös opettajalle. 

Sairasasioissa lääkäriaika varataan omalta terveysasemalta. Myös vapaa-ajan tapaturmien hoidon huoltajat järjestävät oman terveysaseman kautta. 

 

Jos koulussa tai koulumatkalla sattuu tapaturma, siitä tulee tehdä ilmoitus joko opettajalle tai terveydenhoitajalle koulun tapaturmavakuutuksen vuoksi. 

 

Ruoka-aineallergiat huoltajat merkitsevät Wilmaan, josta koulu tulostaa koosteen toimitettavaksi keittiölle, erillistä lääkärin/terveydenhoitajan todistusta ei tarvita. 

 

Jos lapsellasi on sairaus, joka vaatii lääkehoitoa koulupäivän aikana tai mikäli lapsellesi on tehty jo aiemmin koululle lääkehoitosuunnitelma, joka vaatii päivittämistä, ota yhteys kouluterveydenhoitajaan. 

 

Koulunkäynti on lapsellenne työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluterveydenhuollosta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä. 

 

Terveisin terveydenhoitajat Johanna Kangas ja Tarleena Lehtinen