STEAM-pedagogiikka

Koulumme keskeisenä painopistealueena on STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math)-pedagogiikka, jolla tarkoitetaan luonnontieteellis-matemaattisten aineiden opiskelua monialaisesti, teknologiaa ja taiteita hyödyntäen. Syksyllä 2023 meille myönnettiin alueen LUMA-keskuksen toimesta tason 2 STEAM-sertifikaatti osoituksena pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta STEAM-pedagogiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta. STEAM näkyy koulussamme sekä pienimuotoisina projekteina että laajoina ja pitkäkestoisina ongelmanratkaisukokonaisuuksina. Voit lukea enemmän toteutetuista STEAM-projekteista blogistamme.