Kielet

Kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla. Koulussamme ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (A1-kieli) voi valita joko englannin tai ranskan. 

Neljännelle luokalle oppilaat saavat valita vapaaehtoisen A2-kielen, minkä jälkeen kielen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun saakka. Vaihtoehtoisina kielinä ovat englanti, ranska ja espanja. 

Mikäli oppilas on ensimmäisellä luokalla valinnut ranskan, suositellaan 4.luokan kielivalinnaksi englantia. Kieliryhmä muodostuu mikäli 12 oppilasta on valinnut kielen. Teemme yhteistyötä kieliryhmän muodostamiseksi Pateniemen koulun kanssa. Yleensä A2-kieliryhmä muodostuu joko meille tai Pateniemen koululle. Viime vuosina opetusryhmä on syntynyt espanjan kieleen. 

Yläkoulussa voi valita 8.luokalla alkavaksi B2-kieleksi saksan, ranskan tai espanjan. Viime vuosina B2-kieliryhmää ei ole syntynyt. 

Kielivalintojen aikataulusta ilmoitetaan Wilman kautta. 

Lisätietoja ruotsin ja englannin kielen lehtori Liisa Korhoselta p. 040 357 2051 tai rehtori Anne Kumpulalta p. 040 703 9268