Koulumme

Rajakylän koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 1-9. luokilla noin 630 oppilasta.

Pääkoululla Rajakylässä toimii vuosiluokat 1.-9. ja Kuivasojan sivukoululla vuosiluokat on 1.-4. Syksyllä 2024 Kuivasojan oppilaat siirtyvät pääkoululle.  

Koulussamme toimii musiikin erikoisluokkia ja teknologiapainotteisia luokkia. Musiikin erikoisluokka alkaa vuorovuosin 3. luokalta Rajakylän ja Pateniemen kouluissa. Yläkoulussa musiikin erikoisluokat ovat jokaisella luokka-asteella. Teknologiapainotteinen luokka alkaa joka toinen vuosi. Teknologiapainotteisuutta voi jatkaa myös yläkoulussa.

Koulumme on KiVa- ja Liikkuva-koulu. STEAM-toiminta näkyy vahvasti koko koulussa.  Meille on myönnetty alueen LuMa-keskuksen toimesta tason 2 STEAM-sertifikaatti osoituksena Sertifikaatti myönnettiin koulullemme systemaattisesta työstä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen liittyvän pedagogiikan, opetushenkilöstön osaamisen, oppimisympäristön, verkostojen ja yhteistyön sekä johtamisen kehittämisessä. 


Tutustu koulumme järjestyssääntöihin tästä.