Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35 ja 36) 

 • oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta 
 • velvollisuus käydä koulua säännöllisesti 
 • velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti 
 • velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Käyttäytyminen ja hyvät tavat 

 • Kiusaaminen ja syrjintä on kielletty kaikissa muodoissaan. 
 • Koulussa ja oppitunneilla on oltava ajoissa.  
 • Koulun henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava. 
 • Hyviä ruokailutapoja on noudatettava ja ruokailuun saavuttava ajoissa. 
 • Omista ja koulun tavaroista on pidettävä huolta. Toisen omaa ei saa ottaa luvatta. 
 • Koulussa on oltava asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet (esimerkiksi liikuntavarusteet). 
 • Tekstiä tai kuvia ei saa kopioida luvatta omiin töihin. Lähteet on merkittävä näkyviin.  
 • Koulussa on annettava työrauha sekä opeteltava kuuntelemaan ja keskustelemaan asiallisesti. 
 • Koulussa on käytettävä asiallista kieltä, johon kiroilu ei kuulu. 
 • Oppitunneilla ei saa pitää ulkovaatteita ja päähineitä (pois lukien uskonnolliset päähineet). Ulkokengät on otettava pois alakoulun puolelle tultaessa.  

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Koulumatkalla on noudatettava liikennesääntöjä sekä käyttäydyttävä ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan. 
 • Polkupyörät, mopot ja muut kulkuvälineet on säilytettävä niille varatuilla paikoilla, eikä niillä saa ajaa koulualueella. Hätäpoistumistiet on pidettävä vapaina. 
 • Polkupyörä- ja mopoparkin alueella oleskelu on kielletty koulupäivän aikana. 
 • Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa. 
 •  Läpikulku alakoulun kautta on yläkoululaisilta kielletty. 
 • Sisätiloissa on kuljettava rauhallisesti. 
 1. Siisteydestä, ympäristöstä ja koulun välineistä huolehtiminen  
 • Koulun sisä- ja ulkotiloissa on noudatettava siisteyttä. 
 • Koulun omaisuutta ei saa vahingoittaa, ja vahingoista on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle. 
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut. 

Turvallisuus 

 • Väkivalta on kielletty. 
 • Kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä. 
 • Oppilaan on ylläpidettävä omalla käyttäytymisellään yhteistä turvallisuutta. 
 • Lumipallojen ym. heittely on kielletty. 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 • Mobiililaitteita saa käyttää oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana ainoastaan opettajan tai ohjaajan luvalla.  
 • Alakoulussa puhelin on repussa koulupäivän ajan. 
 • Koulupäivän aikana ei saa taltioida eikä julkaista mitään ilman lupaa. 
 • Peruskoulun oppilaat eivät saa käyttää mobiililaitteita ruokasalissa. 
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa mobiililaitteet eivät saa olla mukana. 

Päihteet ja vaaralliset esineet  

 • Päihteet, tupakkatuotteet ja energiajuomat ovat kiellettyjä. 
 • Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä, aineita, tulentekovälineitä tai teräaseita. 

Järjestyssääntöjen rikkominen 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35 ja 36) 

 • opettajan antama nuhtelu tai puhuttelu 
 • luokasta poistaminen 
 • kasvatuskeskustelu 
 • jälki-istunto 
 • kirjallinen varoitus 
 • määräaikainen erottaminen 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori, opettaja tai ohjaaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.