Oppimisen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oulussa erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki

Ala- ja yläkoulussamme on viisi alueellista erityisryhmää eri vuosiluokkien oppilaille.

 

Oppilashuoltotyö

Oppilashuoltotyö on osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Sen tehtävänä on tukea sekä oppilasta, perhettä että koulun opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuoltotyössä pyritään mahdollisimman varhain puuttumaan esille tuleviin ongelmiin. Koulussamme kokoontuu säännöllisesti yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltotyötä tekevät koulun henkilökunnan lisäksi koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja konsultoiva koulupsykologi. Yksilökohtaista oppilashuoltotyötä järjestetään tarvittaessa.

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki