Lapset puheeksi -keskustelut

Oulun kaupungissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä, jota tarjotaan kaikille vanhemmille. Menetelmä perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä. Pärjäävyys muodostuu arjessa olevista lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista, myös muuttuvissa ja haastavissa elämäntilanteissa.

Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin ja kouluun sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle ja nuorelle tärkeistä asioista. Koulussamme käydään keskustelut 1. ja 7. luokalla alkusyksyn aikana. Keskustelussa keskitytään koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviin asioihin sekä niihin kysymyksiin, jotka vanhemmat haluavat nostaa esille LP-aihealueista (alla olevat kysymykset).

Mikäli keskustelussa ilmenee sellaisia huolenaiheita, joihin tarvitaan lisätoimenpiteitä, järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito. Halutessanne voitte tehdä muistiinpanoja tätä keskustelua varten koulumme kotisivulta löytyvään Lapset puheeksi -lomakkeeseen (linkit lokikirjoihin alempana) ja ottaa lomakkeen mukaan keskusteluun.

 

Lapset puheeksi (LP)– keskustelun aihealueet

1. Kertokaa perheestänne ja lapsestanne?

    Mistä asioista lapsi pitää/nautii, vahvuudet?

2. Millainen kouluympäristö on lapsellenne?

3. Millainen lapsen mieliala on kotona, koulussa ja kavereiden kanssa?

4. Miten lapsi toimii ja käyttäytyy kotona, koulussa ja kavereiden kanssa?

5. Miten arkiset toimet sujuvat kotona?

    Syöminen, nukkuminen, kouluun lähtö ja kotiintulo, TV, tietokone ja pelit, vapaa-       aika, harrastukset, kotiläksyt

6. Miten koulupäivän rutiinit sujuvat?

    Kouluuntulo ja kotiinlähtö, oppitunnit, ruokailu, välitunnit, ryhmässä toimiminen,       poissaolot ja myöhästymiset

7. Miten opiskelu sujuu?

8. Miten lapsi viihtyy koulussa? Millaista on kanssakäyminen luokkatoverien ja muiden lasten kanssa?

9. Mitä lapsi tekee vapaa-aikanaan?

10. Millaisia ristiriitatilanteita lapsella on kotona, koulussa tai ystäväpiirissä

11. Mitkä asiat huolettavat teitä?

12. Onko lapsen muussa elämänpiirissä jotain sellaista, jota halutaan tässä tuoda esille ja jolla voisi olla merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja opiskeluun?

13. Onko sinulla/lapsella sosiaalista tukiverkostoa

14. Millaisia ajatuksia teillä on kodin ja koulun yhteistyöstä?

 

LP-keskustelu voidaan käydä uudestaan, jos perheessä tai koulussa tapahtuu muutoksia, jotka tavalla tai toisella voivat vaarantaa lapsen hyvinvointia. LP- keskustelua voivat ehdottaa opettajat, huoltaja sekä lapsi itsekin.

Saat avattua lokikirjan klikkaamalla otsikkoa: