Musiikkiluokat

"Erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta, jossa oppilas voi opiskella perusopetukseen kuuluvaa oppiainetta, aineryhmää tai muuta sisältöaluetta vuosiluokilla 3−9 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä sisältöjä ja tavoitteita laajemmin ja vaativammin."

 

Musiikkiluokkatoiminta Rajakylän koulussa

 

Rajakylässä on ollut musiikkiluokkatoimintaa jo useamman vuosikymmenen ajan.

Rajakylän ja Pateniemen kouluissa alkavat vuorovuosin 3. musiikkiluokat. Uusi musiikkiluokka alkaa syksyllä 2020 Rajakylän koulussa.

Rajakylän koulussa opiskelee yhteensä viisi musiikkiluokkaa: kaksi alakoulussa ja yläkoulussa yksi jokaista luokka-astetta kohden.

 

Jokaisella luokalla toimii oma luokkaorkesteri, kuoro ja erilaisia laulu- ja soitinryhmiä. Yläkoulun 8. ja 9. luokkien orkesterit on yhdistetty isoksi sinfoniaorkesteriksi.

Koulumme musiikkiluokkien opettajat ja oppilaat ovat osallistuneet vuosien varrella moniin projekteihin, joista viimeisimpiä on yhteistyöprojekti Ihmepoika A Suomen kansallisoopperan kanssa syksyllä 2017 ja Oulu Sinfonian kanssa Tutti juttu keväällä 2018.

 

Koulumme tekee tiivistä yhteistyötä muiden musiikkiluokkien, Oulu Sinfonian, konservatorion, seurakunnan ja vierailevien taiteilijoiden kanssa.

 

Musiikkiluokilla oppiminen on jatkumo. Alaluokilla käynnistyneet kuoro, soitonopetus, orkesteri ym. toiminnot jatkuvat yläluokilla monipuolistuen. Tätä jatkumoa ylläpidetään erilaisilla yhteistyöprojekteilla ja konserteilla.

 

Mitä iloa ja hyötyä on koulunkäynnistä juuri musiikkiluokalla?

  • Koulua käydään peruskoulun opetussuunnitelman mukaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä yhdessä muiden musiikista innostuneiden luokkakavereiden kanssa.
  • Pääset mukaan mukaansatempaaviin konsertteihin ja saat monipuolista esiintymiskoulutusta ja -kokemusta.
  • Opit laulamaan monilla kielillä  ja soittamaan.
  • Musiikista on apua erinomaiseen menestykseen muissakin oppiaineissa.

Oulun kaupungissa musiikkiluokkia on ollut yhtäjaksoisesti vuodesta 1967. Nykyisin musiikkiluokkatoiminta kattaa peruskoulun luokat kolmannesta yhdeksänteen. Oppilaita Oulun kaupungin musiikkiluokilla on yhtäaikaisesti noin 700. Musiikkiluokkalaisilla on mahdollisuus hakeutua Madetojan musiikkilukioon, jolloin järjestelmä muodostaa kymmenvuotisen opetuskokonaisuuden.

                         Kuva koululaisoopperasta Ihmepoika A.

KUVA: Koululaisooppera Ihmepoika A, joka tehtiin Suomen kansallisoopperan ja Rajakylän alakoulun musiikkiluokkien yhteistyöprojektina syksyllä 2017.