Rajakylän koulu & Kuivasoja

Oppilaanohjaus

Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokalla 1 viikkotunti.

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan opiskeluvalmiudet ja sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Sen avulla oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa opiskelun taidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

 

Lisätietoa työelämään tutustumisesta, TETistä löytyy perusopetuksen sivuilta.
Lisätietoa valtakunnallisesta toisen asteen koulutuksen yhteishausta löytyy perusopetuksen oppilaanohjauksen sivulta.
 

Oppilaanohjauksen yhteystiedot

  • Puhelin Opinto-ohjaaja Eija Severinkangas-Kangas
    work 044 703 9559
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.