Oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilastoiminta

Oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilastoiminta

Koulussamme tuetaan oppilaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta. Oppilaskuntatoiminnassa oppilaat saavat harjaannusta yhteisten asioiden hoitamisessa. Oppilaskunta toimii aktiivisesti mm. päivittämällä koulumme järjestyssäännöt ja osallistumalla teemapäivien ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat oppilaiden itsensä valitsemat oppilasjäsenet.

Kummi- ja tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään oppilaiden viihtyvyyttä, yhteisvastuullisuutta ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Rajakylän alakoulussa 6. luokkalaiset ja Kuivasojan koulussa 3. luokkalaiset toimivat koulukummeina 1. luokkalaisille. Kuivasojan koulun 2. luokkalaiset toimivat koulukummeina lähipäiväkotien esikoululaisille. Kummien tehtävänä on saattaa kummilapset mukavaan ja turvalliseen koulunkäynnin alkuun. Kummit ja kummioppilaat tekevät monenlaista yhteistyötä kouluvuosien aikana.

Yläluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea tukioppilaaksi ja osallistua MLL:n järjestämille tukioppilaskursseille. Kahdeksannen luokan tukioppilaat toimivat kummeina seitsemäsluokkalaisille ja tutustuttavat uusia seiskoja koulun toimintatapoihin.

 

Rajakylän (1-6) oppilaskunnan hallitus 2018-2019 (ohj. opettaja: Heini Järvenpää)

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus 2018-2019 (ohj. opettaja: Liisa Korhonen)

7A    Neea Korpela , puheenjohtaja                            Sini Honkanen

7B    Volmar Lokka                                                         Janne Still

7C    Pauliina Autti                                                          Eelis Pirttimaa

7D   Aino Käsmä                                                              Inka Rasinkangas

8A   Aatu Alakorpi

8B   Anton Luoto                                                             Janna Ruottinen

8C   Cedric Cedena                                                         Joona Rahja

8D   Valtteri Karjalainen                                                Johanna Pirttimaa

9A   Juuso Kittilä                                                             Miia-Mette Määttä, sihteeri

9B   Mia Matinlauri                                                        Jere Paasi

9C   Siiri Järvinen                                                            Veera Heikkilä

9D  Noora Nykänen                                                       Max Makkonen

Tukioppilaat yläkoulussa 2018-2019 (ohj.opettaja Katariina Hovila ja koulumentori Katri Pintamo-Kenttälä)