Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

Oppilaskunta-, kummi ja tukioppilastoiminta

Koulussamme tuetaan oppilaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta. Oppilaskuntatoiminnassa oppilaat saavat harjaannusta yhteisten asioiden hoitamisessa. Oppilaskunta toimii aktiivisesti mm. päivittämällä koulumme järjestyssäännöt ja osallistumalla teemapäivien ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat oppilaiden itsensä valitsemat oppilasjäsenet.

Kummi- ja tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään oppilaiden viihtyvyyttä, yhteisvastuullisuutta ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Rajakylän alakoulussa 6. luokkalaiset ja Kuivasojan koulussa 3. luokkalaiset toimivat koulukummeina 1. luokkalaisille. Kuivasojan koulun 2. luokkalaiset toimivat koulukummeina lähipäiväkotien esikoululaisille. Kummien tehtävänä on saattaa kummilapset mukavaan ja turvalliseen koulunkäynnin alkuun. Kummit ja kummioppilaat tekevät monenlaista yhteistyötä kouluvuosien aikana.

Yläluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea tukioppilaaksi ja osallistua MLL:n järjestämille tukioppilaskursseille. Kahdeksannen luokan tukioppilaat toimivat kummeina seitsemäsluokkalaisille ja tutustuttavat uusia seiskoja koulun toimintatapoihin.

Rajakylän (1-6) oppilaskunnan hallitus 2017-2018 (ohj. opettaja: Heini Järvenpää)

Pääluottamusoppilas (Varaluottamusoppilas)

 

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus 2017-2018 (ohj. opettaja: Liisa Korhonen)

7A Viivi Kainu, Aatu Alakorpi

7B Juho Liedes, Aada Arolaakso

7C Joona Rahja, Cedric Decena sihteeri

7D Johanna Pirttimaa, Jenna Korhonen

8A Miia-Mette Määttä, Juuso Kittilä

8B Mia Matinlauri, Sanna Pirilä

8C Siiri Järvinen, Veera Heikkilä

8D Noora Nykänen, Janika Jurvakainen

9A Matti Väisänen, Vertti Vehmas

9B Emmi Siniluoto puheenjohtaja

9C Joni Hiltunen, Meeri Järvinen


 

Tukioppilaat yläkoulussa 2017-2018 (ohj.opettaja Katariina Hovila ja koulumentori Katri Pintamo-Kenttälä)