Pyrkiminen musiikkiluokalle

Tervetuloa pyrkimään musiikkiluokalle Rajakylään!

 

Rajakylän 7. musiikkiluokalle haku on keväällä 2021. Hakuaika on 181.-1.2. Wilmassa. 

 

 

Yläkoulun musiikkiluokkainfo Teamsissa to 21.1.2021 klo 18.00.

 

 

Pääsykokeet

Pääsykoetilanteessa hakija

        - laulaa pakollisen Hämähämähäkki-laulun sekä yhden vapaavalintaisen laulun

        - tekee melodia- ja rytmitoistotehtäviä

        - osallistuu Kai Karman musikaalisuustestiin

        - antaa vapaaehtoisen soittonäytteen

        - yläkoulun valintakokeessa on musiikin teorian tehtävä.

 

Koululta löytyy soittonäytettä varten piano, kitara, basso ja rummut.

Muu oma soitin tulee olla mukana, mikäli hakija tahtoo antaa soittonäytteen.

 

Hakija saa tiedon pääsystä musiikkiluokalle Wilmassa (tai kirjeitse) hiihtoloman jälkeen.

 

Muuta:

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Huoltaja esittää lomakkeessa toiveen ensisijaisesta koulusta.

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Aluerehtorit ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, oppilaalle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen. 

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät saa maksutonta koulukuljetusta, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.