Pyrkiminen musiikkiluokalle

Tervetuloa pyrkimään musiikkiluokalle Rajakylään!

 

Musiikkiluokan täydennyshaku lv. 2019-20 4. vuosiluokalle Tuiran ja Rajakylän kouluissa

 

Tuiran ja Rajakylän koulujen musiikkiluokan oppilasmäärä on alle maksimin 28 oppilasta. Järjestämme täydennyshaun 4. luokalle ensi lukuvuonna. Haku Rajakylän koulun musiikkiluokalle järjestetään yläkoulun haun yhteydessä 12.2. klo 12 alkaen.

Pääsykokeessa osoitettujen taitojen lisäksi täydennyshaussa koulupaikan saavalta edellytetään, että hän on soittotaitoinen, jotta hän olisi samalla viivalla kuin oppilastoverinsa, jotka ovat saaneet vuoden ajan koulussa soitonopetusta.

Täydennyshakuun ilmoittaudutaan sähköpostilla rehtoreille. Lisätietoja pääsykokeista ja musiikkiluokalla opiskelusta antavat musiikkiluokkien opettajat. He voivat kertoa myös luokkansa soitinryhmistä, joihin tarvitaan täydennystä.

Heikki Tikkanen, rehtori, Tuiran koulu, heikki.tikkanen@ouka.fi p. 044 7039614 Anne Kumpula, rehtori, Rajakylän koulu, anne.kumpula@ouka.fi p. 044 7039268 Annamari Inget, musiikkiluokanopettaja, annamari.inget@eduouka.fi Mirja Pohjosenperä, musiikkiluokanopettaja, mirja.pohjosenpera@eduouka.fi

 

Rajakylän alakoulun 3. musiikkiluokalle haku on keväällä 2020.

 

 

Pääsykokeet

Pääsykoetilanteessa hakija

        - laulaa pakollisen Hämähämähäkki-laulun sekä yhden vapaavalintaisen laulun

        - tekee melodia- ja rytmitoistotehtäviä

        - osallistuu Kai Karman musikaalisuustestiin

        - antaa vapaaehtoisen soittonäytteen

        - yläkoulun valintakokeessa on musiikin teorian tehtävä.

 

Koululta löytyy soittonäytettä varten piano, kitara, basso ja rummut.

Muu oma soitin tulee olla mukana, mikäli hakija tahtoo antaa soittonäytteen.

 

Hakija saa tiedon pääsystä musiikkiluokalle Wilmassa (tai kirjeitse) hiihtoloman jälkeen.

 

Lisätietoa:

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Huoltaja esittää lomakkeessa toiveen ensisijaisesta koulusta.

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Aluerehtorit ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, oppilaalle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen. 

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät saa maksutonta koulukuljetusta (syksystä 2016 alkaen), vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.