Rajakylän koulu & Kuivasoja

Työelämään tutustuminen, TET 2018-2019

Opetussuunnitelman mukaisesti järjestetään työelämään tutustumisjaksot yläkoulussa:

TET 9.-luokat  26.-30.11.2018

TET 7.-luokat  18.1.2019

TET 8.-luokat  1.-5.4.2019

Oppilaat hankkivat tutustumispaikkansa itse, mutta opinto-ohjaaja auttaa tarvittaessa löytämään sopivia työnantajia. 7. luokkalaiset ovat yleensä tutustuneet omien vanhempiensa työhön.

Työelämään tutustumisen käytännön järjestelyistä vastaa koulussamme opinto-ohjaaja Eija Severinkangas-Kangas.

Lisätietoa työelämään tutustumisesta löytyy perusopetuksen sivuilta.